El Consell Comarcal contractarà 8 joves en el marc de la Garantia Juvenil

 

El Consell Comarcal del Maresme contractarà 8 joves durant un període de 6 mesos que estiguin inscrits a la Garantia Juvenil. La incorporació serà aquest mes de novembre, per tant cal que les persones interessades i reuneixin els requisits demandats facin arribar el seu currículum al Consell Comarcal del Maresme. Data límit: dimarts 8 de novembre 

Els 8 perfils professionals que es demanen són els següents:

 • arxiver/a – bibliotecari/ària
 • tècnic/a de promoció econòmica
 • treballador/a social
 • informàtic/a
 • tècnic/a en turisme
 • tècnic/a de medi ambient
 • tècnic/a d’intervenció
 • tècnic/a auxiliar d’administració i finances

Poden optar a aquestes places els i les joves que reuneixin els següents requisits:

 • Estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a les oficines de referència del Servei d’Ocupació (SOC)
 • Estrar donat d’alta al registre de garantia juvenil. Es pot tramitar l’alta CLICANT AQUÍ
 • Acreditat estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat que l’habiliti per a l’exercici professional.

Les persones interessades han de fer arribar el seu currículum al Consell Comarcal del Maresme fins el dimarts 8 de novembre. Ho poden fer presencialment (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró) o per correu electrònic: garantiajuvenil@ccmaresme.cat

LA GARANTIA JUVENIL

El programa de Garantia juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil. Garanteix oportunitats per als joves i ofereix ajuts a les empreses basant-se en programes de formació, orientació, emprenedoria i inserció al mercat laboral mitjançant bonificacions a empreses i contractes en pràctiques.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha facilitat a les entitats i les administracions públiques la possibilitat de contractar joves en pràctiques, amb estudis de cicles formatius o grau universitari, durant 6 mesos a jornada comperta per tal de facilitar-los una experiència laboral i ajudar-los a millorar la seva ocupabilitat.