El Consell Comarcal del Maresme crea el servei d’atenció domiciliària per a persones amb dependència

A partir del mes d’abril, el Consell Comarcal del Maresme prestarà el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per a persones amb dependència. Aquest nou servei, que va ser aprovat en el Ple celebrat ahir, es durà a terme en aquells municipis on l’ajuntament hi delegui les competències.  De moment, ja ho han fet Sant Andreu de Llavaneres i Canet de Mar.


Quan una persona, degut a la seva situació de dependència, no pot desenvolupar per si sola les activitats de la vida diària, pot sol·licitar als serveis socials del seu ajuntament rebre ajuts domiciliaris (SAD). Els professionals municipals avaluen cada cas individualitzadament i estableixen el tipus d’atenció i la quantitat d’hores que aquest ciutadà hauria de rebre d’ajut al seu domicili. A partir d’aquí, cada ajuntament gestiona la prestació del servei els dies i hores assignats a cada usuari. En aquest tram final del procés és en el qual es basa el servei creat pel CCM.

Actualment conviuen a la comarca diverses formes de gestió del servei d’ajut a domicili que van des de la prestació exclusiva amb personal propi de l’ajuntament a l’externalització passant per la prestació mixta propi-externalitzat. El CCM aposta per unificar criteris i models amb l’objectiu que tots els maresmencs i maresmenques, amb independència del municipi de residència, puguin tenir accés als mateixos serveis sota els mateixos principis d’eficiència, qualitat i innovació.

En aquest sentit, el servei SAD que ofereix el CCM  ajuda els municipis a fer front a les necessitats dels seus ciutadans rendibilitzant esforços i costos tota vegada que permetrà als serveis socials municipals dedicar més temps a les tasques de control i avaluació dels casos derivant cap el CCM  la relació amb els proveïdors, així com les tasques de control, gestió contractuals i facturació del servei.

D’altra banda, segons va informar la consellera delegada de Serveis a les Persones Neus Serra, el Consell Comarcal confia que el model que s’aplicarà afavorirà la millora de la qualitat del servei tota vegada que es garantiran unes condicions laborals dignes pels treballadors i treballadores familiars, es garantirà als proveïdors una quantitat d’hores de treball el que els obligarà a tenir personal qualificat més estable, es podrà cobrir zones on fins ara era complicat arribar-hi per manca de personal o per dificultats de mobilitat de les empreses…etc.