La taxa d’atur al Maresme és superior a la mitjana provincial i a la mitjana catalana

El nombre de persones sense feina és de 29.822

  


La taxa d’atur a la comarca del Maresme s’ha situat el mes de febrer de 2009 en el 13,18%, un percentatge lleugerament superior al registrat a la província de Barcelona (el 12,34%) i a la mitjana catalana (el 12,23%). En total, el mes de febrer el nombre absolut de persones aturades a la comarca va crèixer en 1.262.


Les dades d’atur que analitza mensualment l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme del CCM indiquen que el passat mes de febrer hi havia 29.822 persones aturades a la comarca, 1.262 més que el gener. L’augment de l’atur es produeix en tots els grans sectors productius, excepte a l’agricultura que registra un descens de la desocupació del 2,03%. D’altra banda, es confirma la tendència a l’alça de l’atur masculí per sobre del femení, una tendència que es va començar a marcar el passat mes de desembre. El mes de febrer, la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) que integra 24 Observatoris de la província de Barcelona, entre ells el del Maresme, ha començat a aplicar una nova metodologia que permet obtenir una taxa d’atur més propera a la realitat, tota vegada que projecta a nivell local i comarcal la Taxa d’activitat de l’Enquesta de Població Activa (EPA), que és la font de referència per mesurar l’activitat i l’atur a escala provincial, de comunitat autònoma o d’àmbit estatal, relacionant-la amb les darreres dades de població que a principis d’any publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Podeu ampliar informació sobre el nou càlcul,
clicant aquí
. Amb aquest nou sistema de medició, la taxa d’atur al Maresme el febrer de 2009 se situa en el 13,18%, un percentatge lleugerament superior al regitrat a la província de Barcelona i a la mitjana de Catalunya. Pel que fa als municipis de la comarca, n’hi ha 7 que tenen una taxa d’atur superior a la mitjana de la comarca. Són: Pineda de Mar (17,97%), Tordera (16,78%), Malgrat de Mar (16,24%), Mataró (16,14%), Palafolls (15,12%)Calella (14,52%), Canet de Mar (13,19%). Podeu veure, les dades municipi per municipi i per sectors en el document elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme:
 

Clic aquí per a pdf