Tímid augment població estrangera resident al Maresme

La Radiografia elaborada per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal xifra en 56.897 el nombre de persones estrangeres residents al Maresme a 1 de gener de 2022. Ha augmentat respecte a 2021 – un any en què les estadístiques van recollir un descens per primera vegada des de 2017- però ho ha fet amb un tímid 0,28% o el que és el mateix en 160 persones.

Amb aquestes xifres, el pes de la població provinent d’altres països se situa a la comarca en el 12,31%, molt lluny d’altres territoris com La Segarra on arriba al 28,13%. De fet, el Maresme és la vintinovena comarca catalana en percentatge de població estrangera.

La seva distribució en els 30 municipis és molt desigual, sent Calella el municipi amb major proporció de població estrangera( 18,53%) i Òrrius el que té una concentració menor (2,40%).

La majoria de les persones estrangeres residents al Maresme provenen de l’Àfrica (36,97%), seguides de les d’Europa (29,6%), d’Amèrica (22,75%), de l’Àsia (10,91%) i d’Oceania (0,1%).
Per països, el Marroc és el primer país d’origen i la Xina ocupa la segona posició. Segueix Itàlia, Gàmbia i Senegal.

Podeu ampliar aquesta informació en aquesta infografia interactiva:

Descens de l’atur femení al Maresme durant el mes de febrer

El mes de febrer ha tancat amb 21.851 persones aturades al Maresme. Són 109 menys que el mes anterior i 1.504 menys que fa un any. Curiosament, ha estat el descens de la desocupació entre les dones -en la comparativa intermensual- el que ha fet que les xifres generals siguin positives tota vegada que l’atur entre els homes ha registrat un lleuger increment. Ha passat dels 9.299 aturats registrats al gener als 9.312 del mes de febrer.

Tot i això, l’atur maresmenc continua caracteritzant-se per una elevada feminització. En concret, el 57,38% de les persones inscrites com a aturades són dones. També destaca la concentració de la desocupació en les persones d’entre 55 i 64 anys (el 36,9%), i la molt llarga durada (el 31,4% de les persones sense feina porten més de 24 mesos inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades).

La fotografia de l’atur maresmenc també reflecteix que el sector Serveis concentra un 81,57% de la desocupació i un 25,31% de les persones aturades demanda ocupacions elementals.

El comportament dels 30 municipis maresmencs continua sent molt desicual. En relació al mes de gener, l’atur registrat ha baixat en 17 municipis, ha incrementat en 12 i en un (Sant Pol de Mar) s’ha mantingut igual. Interanualment, ha disminuït en 22 municipis, en 6 ha incrementat i en dos s’ha mantingut.

La taxa d’atur maresmenca és del 10,18% i en el terreny municipal es mou en una forquilla de valors del 5,18% (Alella) i 14,99% (Pineda de Mar).

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes de febrer:

L’atur maresmenc creix en 302 persones al mes de gener

El Maresme tanca el mes de gener amb 21.960 persones que cerquen feina. Són 302 més que al desembre.

Les dades mostren que el nombre de persones inscrites a les oficines d’ocupació de la comarca com a aturades ha augmentat durant el darrer mes un 1,29%. En canvi, la comparativa interanual de les xifres mostra una reducció de l’atur del 6,23% que es tradueix en 1.458 persones aturades menys.

L’increment de la desocupació registrada el mes de gener s’ha concentrat en el sector Serveis i en la Indústria, però també hi ha hagut un augment notable en el col·lectiu identificat com a SOA (sense ocupació anterior). En canvi, la Construcció i l’Agricultura han registrat un descens de la desocupació.

El comportament municipal no ha sigut homogeni. 19 de les 30 poblacions del Maresme han registrat un increment intermensual de la població desocupada. En canvi, la xifra ha baixat a Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Dosrius, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Teià, Tiana i Tordera i s’ha mantingut igual a Òrrius i Sant Andreu de Llavaneres.

Respecte de l’any anterior, l’atur ha disminuït en 21 municipis i ha augmentat en 9 (Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, el Masnou, Teià, Tiana i Vilassar de Mar).

La taxa d’atur mitjana ha estat del 10,18% al Maresme i les taxes municipals es mouen en una forquilla de valors d’entre el 4,99% d’Alella i el 14,77% de Pineda de Mar.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes de gener elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme

El Maresme tanca l’any amb un descens interanual de l’atur del 6,65%

El Maresme comença 2023 amb 1.544 persones aturades menys que a inicis de 2022. El descens interanual de l’atur a la comarca arriba al 6,65% en un any en què només es van registrar increments de la desocupació els mesos de gener, febrer, agost i setembre.

Tot i aquest bon comportament, el Maresme encara té registrades 21.658 persones com a demandants de feina no ocupades. Majoritàriament (62,63%) són persones majors de 45 anys i gairebé el 45% del total porten inscrites a les oficines d’ocupació més de 12 mesos. És a dir, a la comarca hi ha un important gruix d’atur de llarga durada.

Un altre de les característiques de la desocupació maresmenca és la seva elevada feminització. 12.477 dones (el 57,60% del total de persones aturades) busquen feina. A més, l’anàlisi que mensualment realitza l’Observatori de desenvolupament local del Consell Comarcal sobre l’evolució de l’atur, mostra que la recuperació de l’ocupació va més lenta entre les dones que entre els homes. Una dada que reflecteix aquesta desigualtat és la taxa d’atur.

Amb el tancament del mes de desembre, la taxa d’atur registrat comarcal es va situar en el 10,02%. Una anàlisi per sexe mostra que entre les maresmenques aquesta taxa d’atur s’eleva a l’11,89% i disminueix al 8,26% entre els maresmencs.

Pel que fa al comportament del mes de desembre, el Maresme va registrar un lleuger descens de l’atur del 0,27% que es va recollir en tots els sectors econòmics a excepció de la construcció. L’agricultura va ser la que va registrar un descens percentual més elevat de l’atur. També va ser notable la disminució de persones aturades entre el col·lectiu SOA (Sense ocupació anterior). En canvi, l’anàlisi interanual mostra que l’únic grup on augmenta la desocupació és el de les persones que es volen incorporar al mercat laboral per primera vegada.

El mapa local del Maresme continua mantenint la seva diversitat amb taxes d’atur que oscil·en entre el 4,83% d’Alella i el 14,76% de Pineda de Mar.

Podeu complementar aquesta informació amb el Report d’Atur del Maresme de desembre 2022

La població del Maresme creix a un ritme superior a la mitjana catalana

Les darreres dades oficials de població publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i analitzades per l’Observatori de desenvolupament local del Consell Comarcal mostren que el Maresme és una comarca que continua guanyant població i ho fa a un ritme superior al que registra el conjunt de Catalunya.

Les dades, publicades el passat 21 de desembre, fan referència a 1 de gener de 2022. Després de les revisions dels padrons municipals, el Maresme té 462.213 habitants, el que representa un guany de població del 0,56% respecte a l’any anterior, un percentatge que supera el 0,38% d’increment registrat al conjunt del territori català.

En termes absoluts, la comarca ha guanyat en un any 2.588 habitants i només 5 municipis registren pèrdua de població. Són El Masnou (-0,08%), Mataró (-0,13%), Premià de Dalt (-0,18%), Premià de Mar (-0,02%) i Sant Iscle de Vallalta (-0,35%).

En canvi, Sant Andreu de Llavaneres és el municipi que, percentualment, ha registrat un increment demogràfic més elevat (+3,97%). També superen l’augment del 2% Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt, Sant Pol de Mar i Cabrils.

L’augment d’habitants no ha fet variar el pes demogràfic dels 30 municipis de la comarca. Mataró -amb 128.956 habitants- segueix sent el municipi que concentra més població, si bé el seu pes tendeix a minvar i ara no arriba al 28% del total del Maresme.

Premià de Mar -amb un padró de 28.518 persones- és el segon municipi amb més població, seguit de Pineda de Mar (28.083), El Masnou (23.829) i Vilassar de Mar (21.067).

Calella (19.363) i Malgrat de Mar (19.093) segueixen avançant per arribar als 20.000 habitants.

Podeu ampliar aquesta informació consultant la Nota sobre la xifra oficial de població elaborada per l’Observatori de desenvolupament local del Consell Comarcal del Maresme

Només 6 municipis del Maresme registren saldo positiu de població estacional

L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme ha fet públic l’anàlisi de les dades de població estacional a la comarca (ETCA). L’informe, basat en les darreres xifres publicades per l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) corresponents a 2021, constata que el Maresme -per quart any consecutiu- presenta un saldo negatiu. Només 6 dels 30 municipis de la comarca obtenen un resultat positiu.

Les xifres de 2021 indiquen que la població ETCA (calculada a partir de la suma de la població empadronada en un territori i les entrades de població no resident menys les sortides de població del territori on consta com a resident) al Maresme es va situar en les 447.972 persones, una xifra inferior a la de les persones empadronades en els 30 municipis de la comarca (459.625). Dit d’una altra manera, al Maresme resideixen 11.653 persones menys que les que consten empadronades.

Les dades indiquen doncs que el Maresme va ser, un any més, un territori emissor de població. És a dir, que la població resident absent de la comarca en temps complet anual va ser major que la població no resident present a temps complet anual.

Només 6 municipis maresmencs trenquen l’esquema comarcal. Són Cabrera de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Sant Pol de Mar i Santa Susanna. Són poblacions -a excepció de Cabrera de Mar- amb un marcat perfil turístic.

El cas de Santa Susanna és especialment destacable tota vegada que apareix com el municipi maresmenc amb més població ETCA en termes relatius. Les dades indiquen que a Santa Susanna, en mitjana anual, hi viuen un 39% més de persones que les que estan empadronades al municipi.

En el costat oposat es troba Tiana on la mitjana anual de població present al municipi és un 11,8% inferior a la població empadronada.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe “Població estacional. Estimacions 2021 pel Maresme” elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local.

La taxa bruta de mortalitat al Maresme supera la catalana

L’any 2021 es van registrar 4.321 defuncions al Maresme, una xifra que representa un descens del 4,55% respecte a 2020 en què es van comptabilitzar 4.527 morts. Cal recordar que el 2020 es va produir un intens creixement de la mortalitat a conseqüència de l’esclat de la COVID-19.

El recull fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal mostra que el Maresme encara no ha recuperat les xifres de mortalitat prèvies a la pandèmia. De fet, tot i la disminució registrada el 2021, la comarca encara va sumar un 13% més de defuncions que l’any 2019.

Les dades de 2021 col·loquen la taxa bruta de mortalitat del Maresme en les 9,46% defuncions per cada 1.000 habitants, per sobre de la catalana que és del 8,95%. També el percentatge de disminució de la mortalitat comarcal va ser inferior en 8,55 punts al descens registrat l’any passat a nivell català.

El 75,14% de les defuncions comptabilitzades l’any passat al Maresme van ser de persones majors de 73 anys.

Les notes diferencials respecte a 2020, són la disminució de les defuncions en les persones majors de 50 anys i l’augment en la resta de grups d’edat. Destaca l’increment del 26,09% en persones menors de 30 anys i la pujada del 2,86% de mortalitat entre les persones d’entre 30 i 49 anys.

A escala municipal, el comportament de les poblacions maresmenques ha estat heterogeni. La disminució de la mortalitat s’ha centralitzat en 14 dels 30 municipis, sent Premià de Mar el que registra una reducció percentual més destacada (-30,26%), seguida d’Alella (-26,21%) i Tiana (-21,52%).

A l’altra banda, ressalta l’increment de defuncions a Òrrius (+400%) i Sant Cebrià de Vallalta (+110%).

Podeu ampliar aquesta informació i consultar les dades dels 30 municipis maresmencs consultant la Nota sobre defuncions al Maresme-2021 elaborada per l’Observatori de Desenvolupament Local.

Augmenta l’atur femení al Maresme

El Maresme ha registrat un increment de l’atur del 0,27% durant el mes de novembre. Aquest augment de les persones inscrites a les oficines d’ocupació de la comarca com a aturades demandants de feina es concentra en el col·lectiu femení donat que el maculí mostra una lleugera reducció.

En total, al Maresme hi ha 21.717 persones aturades, de les quals 12.535 són dones i 9.182 homes. Les variacions del mes de novembre indiquen un increment del biaix de gènere a l’atur maresmenc que ja arrosegava una forta feminització.

Les dades recollides per l’Observatori de desenvolupament local del Consell Comarcal també mostren que els grups d’edat on s’ha concentrat el repunt intermensual de la desocupació és entre els més joves (fins a 24 anys) i entre les persones que tenen de 45 a 54 anys.

El mapa municipal continua reflectint l’heterogeneïtat del territori. Creix el nombre de persones sense feina a 14 localitats i en baixa a les 16 restants. En termes interanuals, només registren augment de la desocupació 5 poblacions: Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Dosrius, El Masnou i Teià.

Pel que fa a la taxa d’atur, la comarcal se situa en el 10.03% amb un ampli ventall en l’esfera local que oscil·la entre el 4,48% d’Òrrius i el 14,41% de Pineda de Mar.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes de novembre elaborat per l’Observatori de desenvolupament local del Consell Comarcal del Maresme:

3 persones moren en accidents laborals al Maresme durant el tercer trimestre de l’any

L’informe trimestral de sinistralitat laboral que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme reflecteix un increment interanual tant en els accidents ocorreguts en jornada laboral i que han ocasionat la baixa de la persona afectada com en els sinistres ocorreguts “in itinere”. En canvi, hi ha una disminució dels sinistres ocorreguts durant la jornada de treball que no han requerit la baixa laboral.

Entre els mesos de juliol i setembre es van notificar 1.912 accidents relacionats amb la feina al Maresme. En el 63% les ferides ocasionades van obligar la persona treballadora a cursar la baixa laboral, si bé en la majoria dels casos el pronòstic va ser lleu.

Malauradament, 3 persones treballadores d’empreses donades d’alta al Maresme van perdre la vida. 2 d’elles van patir l’accident en el decurs de la jornada de treball i la tercera fora de l’horari laboral.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’Informe del tercer trimestre de Sinistralitat Laboral al Maresme

Significatiu descens de l’atur al Maresme

El Maresme ha seguit la tendència provincial i catalana i ha tancat el mes d’octubre amb un significatiu descens del nombre de persones inscrites a les oficines d’ocupació com a aturades. En concret, la reducció respecte al mes anterior és de 1,89%, un percentatge que s’eleva fins al 8,97% en la comparativa interanual.

Amb les dades actualitzades, la taxa d’atur comarcal se sitúa en el 9,96%, escurçant distàncies amb la de la província de Barcelona (9,42%) i la catalana (9,22%).

En l’àmbit municipal, el nombre de persones desocupades només s’ha incrementat en 4 municipis: Alella, Arenys de Munt, Cabrera de Mar i Cabrils. En 3 poblacions no hi ha hagut cap variació en les dades respecte al mes anterior ( Caldes d’Estrac, El Masnou i Santa Susanna) i en els 23 municipis restants ha baixat l’atur.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del mes d’octubre elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme: