El Consell Comarcal del Maresme destina 7,5 milions d’euros al curs escolar 2010-2011

El Maresme comença el curs escolar, segons dades facilitades pel Departament d’Educació, amb 65.142 matrícules, gairebé un 3% més d’alumnat que el curs anterior. El Consell Comarcal continuarà prestant els serveis de transport i menjador escolar, acollida, vetlladors i beques. Tot plegat destinarà 7,5 milions d’euros al curs 2010-2011.


El Consell Comarcal del Maresme ja té tot a punt perquè el curs escolar 2010-2011 pugui començar amb plena normalitat pel que fa als serveis vinculats a l’ensenyament que són gestionats per aquesta administració.

El nou curs es planteja amb la consolidació del model de gestió integral dels serveis de monitoratge (menjador i transport escolar, acollida i vetlladors), un sistema pioner a les comarques de Catalunya que va promoure el CCM el curs passat amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis tot optimitzant recursos i afavorint l’ocupabilitat dels professionals del sector. Per dur-lo a terme es va constituir l’empresa d’economia mixta SESMAR S.L de la qual en forma part el CCM amb un 20%.

2.244 usuaris de transport escolar
58 autobusos traslladaran diàriament als 2.244 alumnes de la comarca que necessiten d’aquest servei per arribar al centre docent on segueixen la seva formació. Del total d’alumnat, 338 usuaris i usuàries són d’educació especial.
La novetat d’aquest curs és la modificació d’una ruta per poder efectuar el trasllat dels alumnes del nou centre Mar Nova de Premià de Mar.

El Consell Comarcal del Maresme gestiona, per delegació de la Generalitat, el transport escolar obligatori (s’entén per transport obligatori el d’aquells alumnes que no disposen en el seu municipi de residència de l’oferta educativa que necessiten per seguir l’etapa formativa obligatòria i, per tant, s’han de traslladar de municipi) i el transport escolar no obligatori (el d’aquells alumnes que han de recòrrer una gran distància per accedir a l’oferta educativa que necessiten tot i tenir-la en el mateix municipi).

1.800 menús diaris
El Consell Comarcal gestionarà aquest curs un total de 25 menjadors escolars el que representa uns 1.800 comensals diaris. El cost del menú es manté en relació als dos cursos anteriors i està establert en 6,20 euros. Aquest preu inclou l’àpat i els costos de monitoratge i de neteja de l’espai escolar de menjador. Els alumnes de secundària que s’han de desplaçar de municipi. per no haver-hi oferta educativa a la seva població de residència, tenen subvencionat el menjador.

El servei de menjador escolar que ofereix el CCM segueix un model flexible tot adequant-se a les necessitats de cada centre. Així, els menús s’elaboren a la cuina de la mateixa escola, sempre que les instal·lacions ho permetin, o es serveixen en format càtering (en calent o en línia freda) a aquells centres que no disposen d’instal·lacions de cuina.

2.500 alumnes acollits en sisena hora
Aquest serà el tercer curs consecutiu en el qual el CCM gestionarà, per delegació de la Generalitat, el servei d’acollida dels alumnes d’educació infantil del Maresme que es veuen afectats per l’aplicació de la sisena hora a primèria. D’aquest servei es poden beneficiar les famílies que tenen fills/es a educació infantil i a primària amb horaris d’inici o d’acabament de la jornada lectiva diferents i que no es queden a dinar a l’escola. Aquest servei és gratuït per als infants que reuneixen aquests requisits.

Aquest curs, el servei es prestarà a un total de 81 centres (5 més que el curs passat) i els usuaris potencials són 2.500 alumnes que seran atesos per 181 monitors i monitores.

80 vetlladors/es escolars
80 professionals, gestionats pel Consell Comarcal, prestaran aquest curs 1.712 hores a la setmana com a vetllador/a escolar.

És el segon curs en el qual el Maresme ha estat escollit pel Departament d’Educació per tirar endavant, com a prova pilot, la gestió comarcal del servei de vetlladors (professionals que acompanyen dins l’aula els alumnes amb problemes de mobilitat i problemes mèdics)

1.478.000 euros en beques i ajuts
El Consell Comarcal del Maresme treballa conjuntament amb els serveis socials dels diferents ajuntaments de la comarca i amb els EAPs (Equips d’atenció psicopedagògica) l’atorgament de beques i ajuts .

Per aquest curs 2010-2011, les beques seran de 548,70 euros per alumne en educació infantil i segon cicle de primària i de 328,60 euros per alumne en educació secundària. Aquestes beques cobreixen el 50% del cost anual del servei de menjador escolar.

Per aquest curs, la Generalitat ha concedit al Maresme la quantitat d’1.478.000 euros per beques i ajuts escolars. El Consell Comarcal ha rebut un total de 6.300 sol·licituds, 600 més que el curs anterior. El CCM ha sol·licitat al Departament d’Educació una ampliació de la partida pressupostària per poder atendre aquest increment de peticions.