Estudi: “Igualdad y Prevenció de la Violencia de Género en la Adolescencia”


El Ministeri d’Igualtat ha presentat l’estudi “Igualdad y prevención de la violencia de género entre la adolescencia y la juventud”. En l’estudi, fruit d’un conveni amb la Universidad Complutense de Madrid, han col·laborat el Ministeri d’Educació i les 17 Comunitats Autònomes. S’ha partit de les respostes de 11.020 estudiants amb una mitjana d’edat de 17 anys (3r i 4rt d’ESO, batxillerat, cicles formatius de graus mitjà i superior i Programes de Qualificació Professional Inicial), i de 2.727 professors. Podeu accedir a l’estudi,
clicant aquí