El Consell Comarcal del Maresme, en nom propi i en representació de 28 ajuntaments de la comarca, signa amb Al-Pi, Vodafone i Telefónica els contractes de telefonia (fixa i mòbil) i d’internet.

Hi assisteix el secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch

 


El dimarts, 16 de gener, a les 13.30h tindrà lloc la signatura del protocol de contractació dels serveis de telecomunicacions (telefonia fixa, telefonia mòbil i dades i internet) de 28 ajuntaments del Maresme i del Consell Comarcal. Aquesta operació de compra conjunta, impulsada pel CCM, té un import de gairebé 2 milions d’euros i es tracta d’una experiència pionera a Catalunya. És per això que hi assistirà Jordi Bosch, Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat.


També hi assistiran el president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, el director general d’Al-Pi, Antoni Aliana, el director general de Vodafone a Catalunya, Albert Buxadé, el director general de Telefónica a Catalunya, Kim Faura, el director general de Localret, Jordi López, el director general de Sayós Carreras, Josep sayós i el gerent del Consell Comarcal del Maresme, Eladi Torres. El contracte de telefonia fixa ha estat adjudicat a Al-Pi, el de telefonia mòbil a Vodafone i el de dades i internet a Telefónica. L’acte es farà a la sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada 1 de Mataró). Programa de l’acte 13.30h.- Presentació a càrrec del president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera.
-13.40h.- Signatura dels tres contractes: telefonia fixa (Al-Pi), telefonia mòbil (Vodafone) i dades i internet (Telefónica).
-13.45h.- Intervenció del gerent del CCM, Eladi Torres per explicar el projecte.
-13.55h. Breus paraules d’Antoni Aliana, Albert Buxadé, Kim Faura i Jordi López.
-14.20h.- Cloenda de l’acte a càrrec del Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Jordi Bosch.
-14.30h.- Torn obert de preguntes per part dels mitjans de comunicació assistents.

Data: 2007-01-16