El Consell Comarcal del Maresme es converteix en entitat de registre digital

Expedirà certificats d’identificació i signatura electrònica

 


El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo i la presidenta de l’Agència Catalana de Certificació, Maria Teresa Aragonés, han signat dos convenis de col·laboració mitjançant els quals el Consell Comarcal del Maresme es converteix en Entitat de Registre Digital i, per tant, podrà expedir certificats electrònics idCAT tant per als treballadors d’entitats públiques com per als ciutadans i ciutadanes que ho sol·licitin.


L’idCAT és un certificat digital que garanteix la identitat de les persones a internet, per tant permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que s’envien, així com la seva confidencialitat.També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica, els tràmits telemàtics no tenen validesa ja que la xarxa no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les dades. Els ciutadans i ciutadanes interessats en aconseguir l’identificador personal idCAT podran tramitar-lo a través del Consell Comarcal del Maresme que s’ha convertit en entitat de registre CATCert, per tant, serà oficina d’emissió, verificació, distribució, habilitació, renovació i revocació de certificats personals. A banda de la tramitació dels certificats ciutadans(coneguts com a model de classe 2), el CCM també podrà emetre els models de classe 1 que són els adreçats als treballadors i treballadores d’entitats públiques. La diferència amb el model anterior és que el de classe 1 vincula la persona que el té al lloc de treball que ocupa a l’administració pública en la qual hi treballa.