El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa el Servei de Suport als Serveis Socials en Violència Domèstica

Aquest nou servei, que va ser presentat al darrer Consell d’Alcaldes, va adreçat als municipis que formen part de les Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primària (UBASP) dels municipis maresmencs de menys de 20.000 habitants. Com el seu nom indica, el Servei de Suport als Serveis Socials en Violència Domèstica té com a objectiu millorar la coordinació dels recursos existents a la comarca per atendre les víctimes de violència domèstica i col·laborar, assessorar i donar suport als municipis que ho sol·licitin.


Segons les dades de les que disposa el CCM, les principals demandes que es detecten per part de les persones que són víctimes de maltractament i per part dels professionals d´aquest sector són:
  • Que hi hagi més i millor informació d´on acudir i que poden fer davant la seva situació.
  • Millora dels mitjans per a poder començar a sortir endavant.
  • Més recursos d´emergència, com ara centres d´estada limitada o cases d´acollida per a diferents tipus de famílies.
  • Rapidesa d´actuació policial davant un cas detectat de violència.
  • Dotar de més recursos als serveis socials per tal de fer front a aquestes situacions.
  • Suport psicològic.
  • Una aposta per campanyes de sensibilització i una millora de la cultura familiar i del paper de la dona des de la infància.
  • Més protecció a nivell legal, i que aquesta sigui ràpida i efectiva. I que els tràmits de separació siguin més fàcils.

Per tal d’avançar en aquesta línia de treball, el Servei de Suport en Violència Domèstica aspira a interrelacionar els recursos existents al Maresme, donar-los a conèixer i proposar mètodes de treball més coordinats entre els Serveis Socials, el Consell Comarcal i altres institucions per tal d’establir un treball en xarxa que  doni una resposta més eficaç a  les situacions de violència que es detecten a la nostra comarca.

Com a primer pas, des de l’Àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Maresme s’ha començat a realitzar una prospecció per localitzar els recursos existents, veure com funcionen, com es tramita l’accés a aquests recursos i què aporten. Aquesta prospecció servirà per detectar les mancances i el que cal per cobrir les necessitats.

Per contactar amb el Servei de Suport als Serveis Socials en Violència Domèstica s’ha de trucar al Consell Comarcal del Maresme, telèfon: 93 741 16 16 o enviar un correu electrònic a: yolanda.ascasso@ccmaresme.es