Més de cent persones assistiran a la jornada de formació en habitatge i joventut

 


Dimecres, 30 de juny, se celebrarà a l’hotel Ciutat de Mataró la Jornada de formació en habitatge i joventut: Busques pis?, adreçada a regidors i tècnics municipals de l’àrea metropolitana de Barcelona. El tema ha despertat força interés i més de cent persones ja han confirmat la seva assistència. La Jornada, organitzada conjuntament pel Consell Comarcal del Maresme i per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat, serà inaugurada a les 9:45h per la Secretària de Joventut de la Generalitat, Marta Rosàs i pel president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera.


PROGRAMA DE LA JORNADA 9´30h: Entrega d´acreditacions i documentació.
-9´30h: Entrega d´acreditacions i documentació.
-9´45h: Presentació de les jornades a càrrec de la Sra. Marta Rosàs Secretària General de Joventut, i l´Il.lm. Sr. Pere Almera president del Consell Comarcal del Maresme
-10h: Diagnosi de la situació de l´habitatge i presentació de les actuacions de la Generalitat en matèria d´habitatge per joves a càrrec de la Sra. Marta Rosàs Secretària General de Joventut.
-10´30h: El context de l´emancipació juvenil: la dificultat d´accés a l´habitatge. (Jofre López, investigador OBJOVI)
-11´30: PAUSA.
-12h: Marc competencial: delimitació de les competències municipals en els àmbits de joventut i habitatge. “De l´autonomia local a la cooperació institucional”. (M. Pilar Figueras, secretària general de la Federació de Municipis de Catalunya i col.laboradora del Màster en dret immobiliari i urbanístic de la UPF)
-13´30h: DINAR
-16h: Taula d´experiències. Part I: Iniciatives de l´administració local (Bartomeu Agudo, tècnic de Joventut de l´Ajuntament de Terrassa; Joaquim Gascón, Director de l´Oficina municipal de l´habitatge de Vilafranca; Albert Macià, Conseller de Promunsa) {.d}Gestió del sòl i promoció pública d´habitatges
-Lloguer i mobilització de l‘habitatge
-Adjudicació d´habitatges de protecció oficial{.d}
-17h: PAUSA
-17´15h Taula d´experiències. Part II: Iniciatives ciutadanes i d´entitats privades (Josep Castañé, President de Prohabitatge; Gonzalo Plata, Acció Jove -Cooperativa Habitatge Entorn; Sandra Erill, Tècnica del Pla Comunitari de Torre Baró) {.d}Participació ciutadana en el disseny de polítiques d´habitatge
-Cooperatives d´habitatge
-Intermediació en l´habitatge i lluita contra el frau {.d}
-18´30h: Conclusions (Jordi Anguera, Director de Programes de la Secretaria General de Joventut)
-18´45h: Cloenda de les jornades (Xavier Serra, Conseller Delegat de Serveis Personals del Consell Comarcal del Maresme, Alícia Romero Llano, Consellera Delegada de Joventut, Esports i Dona de l´ajuntament de Mataró)