El Consell Comarcal del Maresme participa en el projecte REPTe que promou la Diputació de Barcelona

 


El president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, ha signat l’adhesió del CCM al projecte REPTe (Reposicionament Estratègic dels Pactes Territorials) que impulsa la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de dur a terme una reflexió estratègica dels territoris sobre les línies estratègiques a seguir durant el període 2007-2010.


Aquest projecte vol posicionar els Pactes Territorials com a espai de concertació i planificació tot proporcionant un impuls qualitatiu als mecanismes de concertació i planificació de les polítiques de desenvolupament del territori. El pla de treball d’aquest projecte que finalitzarà la primera quinzena de març de 2007, estableix quatre fases: Actualització de la diagnosi estratègica territorial: realització de l’Informe Estratègic.
-Desenvolupament d’un instrument de suport a la planificació: Sistema d’informació territorialitzat de polítiques de desenvolupament local. -Anàlisi territorial del desenvolupament local -Propostes de planificació i programació per al període 2007-2010.