El Consell Comarcal del Maresme, reconegut com a centre col·laborador del programa SIJ + Garantia Juvenil

 

El Consell Comarcal del Maresme és un dels 30 centres col·laboradors habilitats del programa SIJ + Garantia Juvenilimpulsat per l’Instituto de la Juventud, per millorar i agilitzar el procés d’inscripció dels i les joves al Sistema de la Garantia Juvenil. Gairebé 700 joves de la comarca ja han fet la seva inscripció a la Garantia Juvenil amb el suport del CCM.

La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir l´atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball. Està adreçada a persones joves que tenen més 16 i menys de 30 anys, que actualment no treballen ni estudien i tampoc realitzen cap formació.

Els centres col·laboradors acreditats per l’INJUVE, poden inscriure els joves al programa Garantia Juvenil de manera automàtica, sense necessitat de disposar de cap certificat electrònic ni de demanar l’activació d’un usuari i contrasenya. D’aquesta manera, des del Consell Comarcal del Maresme els joves podran realitzar de manera immediata la inscripció al registre de Garantia Juvenil, sense el pas previ d’haver de requerir un codi d’activació al ministeri d’Ocupació i Afers Socials.

A la comarca del Maresme, les tasques d’informació, suport a la inscripció i orientació als joves en tot allò relacionat amb la Garantia Juvenil, es realitzen per part de les dues Impulsores de la Garantia Juvenil (una a l’Ajuntament de Mataró, per als joves de la ciutat de Mataró, i l’altra, al Consell Comarcal del Maresme, per la resta dels 29 municipis), amb el suport i col·laboració dels Serveis Locals de Joventut i dels Serveis Locals d’Ocupació dels ajuntaments del Maresme, així com dels professionals de les Oficines de Treball del SOC.

Fins a data d’avui, des del Consell Comarcal del Maresme, s’ha donat suport per fer la inscripció a un total de 698 joves de la comarca. Consulteu la web del Consell Comarcal, per informar-vos amb més detall del procediment d’inscripció i dels programes i recursos a què dóna accés la Garantia Juvenil a la nostra comarca.