El Consell Comarcal del Maresme rep una subvenció de 202.000 euros per un projecte d’integració en internet dels procediments adminsitratius

 


La conselleria de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat ha concedit una subvenció de 202.000 euros al projecte presentat pel Consell Comarcal del Maresme: “Reenginyeria i integració en internet de processos amb un motor de gestió de processos (BPM)”. Es tracta d’un projecte en el qual participen els ajuntaments de Mataró, Premià de Mar, Vilassar de Mar, El Masnou, Argentona, Cabrera de Mar i Premià de Dalt. Es tracta de racionalitzar els procediments administratius i informatitzar-los per tal de fer-los més simples des del punt de vista intern i més visibles per a la ciutadania tota vegada que se li podrà facilitar l’accés a la informació i a la tramitació mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.


Inicialment, el projecte subvencionat que es tirarà endavant al llarg d’aquest 2005, incorporarà tres processos concrets: els registres d’entrada i sortida, les llicències d’activitats i les llicències d’obres. En aquests tres procediments, que estan presents en totes les estructures d’organització municipal, es redissenyaran i es mecanitzaran els fluxos i els tràmits administratius tot incorporant el ciutadà com a element actiu en la gestió de l’expedient en qüestió. Aquest projecte, en el moment que estigui en marxa contribuirà a la millora de la gestió dels serveis que presten les administracions. La Generalitat ha atorgat ajuts econòmics a 71 projectes presentats per les administracions locals catalanes per a la introducció de les noves tecnologies en la prestació de serveis dels ens locals. El projecte que ha rebut una subvenció major ha estat el presentat pel Consell Comarcal del Maresme. El seu pressupost total és de 539.560 euros, dels quals 202.000 seran aportats per la Generalitat i la resta serà finançada pels municipis participants i pel propi Consell Comarcal.