El Consell Comarcal del Maresme s’adhereix a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals

 


El Consell Comarcal del Maresme s’ha adherit a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals que té com a objectiu reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la permanència de les persones amb transtorns de salut mental al mercat de treball de la província de Barcelona. El conveni d’adhesió l’han firmat el president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, i el diputat de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Teodoro Romero.


Les Oficines Tècniques Laborals (OTLs) són uns serveis d’atenció personalitzada que van adreçats a persones amb transtorns de salut mental que necessiten d’un seguiment individualitzat i específic per superar una situació d’inactivitat laboral de la que els ressulta molt difícil sortir. Actualment n’hi ha 11 a la província de Barcelona, una de les quals es troba al Maresme. Aquesta oficina, coordinada pel Consell Comarcal, només durant el primer trimestre d’aquest any va atendre 78 persones. La xarxa de les OTLs permetrà a les diferents oficines treballar de manera conjunta i coordinada. La seva voluntat és individualitar els itineraris, el recolzament personal, l’accessibilitat i la formació adequada dels professionals que participen al servei.