El Consell Comarcal del Maresme s’adhereix a un projecte internacional de planificació estratègica de govern electrònic

El president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, i la representant de la Coordinación de la Unidad de Reforma del Estado de la Provincia de Mendoza (Argentina), Elida Rodríguez, han signat el conveni mitjançant el qual el CCM s’adhereix com a soci al programa internacional “Model de Planificació Estratègica de Govern Electrònic”. Aquest programa, aprovat per la Unió Europea, està coordinat per la província argentina de Mendoza i compta com a socis amb la comarca del Maresme, la província de Treviso (Itàlia), Chorrillos (Perú), Junín (Argentina), i Viña del Mar (Xile).


L’objectiu d’aquest projecte és avançar cap a l’e-govern dissenyant un model que sigui susceptible de ser aplicat en diferents territoris. El govern electrònic es defineix com l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC’s) per a millorar els serveis i la informació que s’ofereix als ciutadans, augmentar l’eficiència i l’eficacia de la gestió pública i incrementar la transparència del sector públic així com la participació ciutadana.

Per tal d’avançar en aquest model, la primera feina que realitzaran els socis és una diagnosi del seu territori en relació a l’implementació i ús de les TIC’s, així com de les possibilitats d’aplicar aquestes noves tecnologies en el funcionament ordinari i en les relacions de les administracions públiques amb els ciutadans.

El projecte està inclòs en el programa europeu URB-AL i compta amb una subvenció de la Unió Europea de 249.199,02 euros (el 69%) del pressupost total. El termini de finalització és el mes de maig de 2007.

Aquest és el segon projecte d’àmbit transnacional en el qual participa el Consell Comarcal del Maresme. El mes de juliol la Unió Europea va aprovar el projecte “Aplicació Innovadora de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en el desenvolupament de territoris turístics emergents” presentat pel Consell Comarcal del Maresme dins la Xarxa 13 del Programa europeu URB-AL. Aquest projecte, liderat pel Consell Comarcal, compta amb la participació de 13 municipis i territoris de 9 països (3 europeus i 6 sudamericans). Es desenvoluparà en 18 mesos i té un pressupost total de 406.000 euros, dels quals la Unió Europea en finança 250.000 (el 61,58%) i la resta l’aporten les 13 ciutats-territoris participants.