El Consell Comarcal del Maresme participa en la redacció d’una ordenança municipal tipus sobre el soroll i les vibracions

 


La Diputació de Barcelona té previst aprovar durant el mes de setembre una ordenança municipal tipus sobre el soroll i les vibracions que ajudarà als ajuntaments a regular aquest tipus de contaminació en el seu terme municipal. Aquest text normatiu – que regula el nivell de sorolls permesos, el sistema d’inspeccions i el règim sancionador- ha estat redactat per un grup de treball en el qual hi han participat, entre d’altres, tècnics del Consell Comarcal del Maresme i de l’ajuntament de Premià de Mar.


L’Ordenança que s’aprovarà el mes de setembre respon a la Directiva Europea 2002/49 de 25 de juny que insta a establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir amb caràcter prioritari els efectes nocius de l’exposició de la població al soroll ambiental, tota vegada que la comunitat mèdica internacional ha coincidit en assegurar que “el soroll és un dels elements pertorbadors que més negativament afecta a la qualitat de vida de les persones, alterant la seva salut i benestar”. Tanmateix, la legislació vigent determina que els ajuntaments, o els consells comarcals prèvia delegació municipal, han d’aprovar ordenances reguladores de contaminació per sorolls i vibracions abans de l’octubre de 2005. Per tant, tots aquells que encara no hagin aprovat una ordenança pròpia podran basar-se en el text que aprovarà la Diptuació de Barcelona. Anticipant-se a l’obligatorietat legal, el Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa aquest any el Servei de Control Ambiental que té com a fita el seguiment de totes aquelles instal.lacions industrials que per la seva situació geogràfica o per la seva tipologia són susceptibles de provocar episodis de contaminació acústica i/o atmosférica. Per realitzar les preceptives medicions, el servei s’ha dotat de la millor tecnologia que existeix actualment al mercat. Per tal que els tècnics del Consell Comarcal puguin dur a terme les inspeccions acústiques i/o atmosfèriques, però, cal que els ajuntaments deleguin la competència al CCM. Els municipis que ja han signat el conveni han estat Sant Vicenç de Montalt, Palafolls i Malgrat de Mar.