El Consell Comarcal del Maresme signa la Declaració de Terrassa que reclama més suport de la UE a l’administració local

El Consell Comarcal del Maresme, juntament amb el Consell Comarcal del Garraf, el Consell Català del Moviment Europeu i 19 ajuntaments catalans han subscrit l’anomenada Declaració de Terrassa que té com a objectiu iniciar una línia de treball comú que doni més veu i força als municipis davant dels decisius moments que afronta la UE i el procés d’integració europea.DECLARACIÓ DE TERRASSA
ANTECEDENTS:

a Terrassa a 9 de novembre de 2005 sota la presidència de l´Il·lustríssim Senyor Pere Navarro i Morera, Alcalde de Terrassa, els representants polítics i tècnics dels ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Santa Coloma de Gramenet, Sitges, Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú i de la Direcció General d´Administració Local de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Patronat Català Pro Europa, i el Consell Català del Moviment Europeu, han procedit a fer una valoració sobre el moment actual del procés d´integració europea i les noves perspectives financeres 2007-2013, i per això emeten la present declaració.

DECLAREM i SOL·LICITEM:


  • 1.- La necessitat que la veu local sigui escoltada i considerada en el procés d´integració europea, i més concretament en la formulació de les prioritats per al proper període pressupostari 2007-2013;
  • 2.- Un major suport als ajuntaments per part de les institucions i òrgans comunitaris, així com de l´administració estatal i autonòmica;
  • 3.- Una major presència i participació dels municipis en la programació dels fons europeus que arribin a Catalunya;
  • 4.- Sol·licitem de les diferents administracions i institucions i, organismes comunitaris a Catalunya una més àmplia comunicació de la informació, respecte els ens locals, relativa als fons europeus;
  • 5.- Sol·licitem uns més ampli suport de les administracions, institucions i òrgans comunitaris, en les accions que es puguin dur a terme des dels ens locals, com a àmbits més propers al ciutadà, per tal d´enfortir el sentiment de ciutadania europea entre la població;


PRETENEM:

Més enllà de les conclusions i valoracions comunes a què s´ha arribat, fer partícips  tots aquells municipis de Catalunya que es vulguin adherir a la present declaració. D´aquesta manera encetar un treball comú, que doni més veu i força als municipis, els quals són els ens més propers al ciutadà, davant dels decisius moments que afronta la UE i el procés d´integració europea.


ADHESIONS:

Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Cabrera de Mar, Ajuntament de Cubelles, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de l´Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament d´Olivella, Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Sitges, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Viladecans, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal del Maresme, Consell Català del Moviment Europeu.

Terrassa, a 27 de novembre de 2006