El Consell Comarcal dóna ajuts a entitats maresmenques per realitzar projectes de cooperació internacional

 


El Consell Comarcal del Maresme destinarà 11.000 euros a ajudar les entitats maresmenques que realitzen projectes de cooperació internacional al desenvolupament. Les bases, que es poden consultar al
web del CCM
estableixen els requisits que han de complir les entitats i els projectes que optin a l’ajut econòmic.


Amb caràcter general, poden presentar sol·licituds les entitas sense afany de lucre, legalment constituides, que siguin de la comarca o hi estiguin relacionades i que acreditin una experiència mínima de tres anys en projectes de cooperació internacional. Pel que fa als projectes, es donarà prioritat a aquells que tinguin com a beneficiaris directes la infància i adolescència o les dones; que plantegin intervencions en sectors dietètics (menjar), sanitaris, formatius, assessorial legal o construcció d’infraestructures; i que geogràficament es realitzin en alguna zona d’Europa de l’Est, Nord o Centre Àfrica, Centre o Sud Amèrica, Pròxim Orient o Àsia. La data límit de presentació de les sol·licituds és el 16 de juny de 2008. Podeu consultar les bases de la convocatòria,
clicant aquí