Un centenar de professionals assisteixen a la jornada sobre infancia en situació de risc organitzada pel CCM

 


Més d’un centenar de professionals dels serveis bàsics d’atenció social dels ajuntaments del Maresme han assistit a la jornada organitzada pel Consell Comarcal sobre l’atenció a la infància en situació de risc de la comarca. A la jornada, eminentment tècnica, s’ha explicat la reestructuració interna de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i s’ha presentat la nova aplicació del procediment i tramitació d’expedients en matèria de protecció d’infants i adolescents que es va aprovar el passat mes d’octubre.


El Consell Comarcal del Maresme ha organitzat aquesta jornada amb la voluntat, segons ha explicat la Consellera Delegada de Serveis a les Persones Montserrat Candini, de “poder treballar col.lectivament tots els professionals del territori per tal d’aconseguir una Xarxa de Qualitat, circuits clars i recursos suficients per fer front als objectius i necessitats que tenim en l’actualitat”. També ha assistit el director de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Xavier Soley, qui ha explicat als tècnics les perspectives de futur de la DGAIA en matèria de protecció i recursos per als infants La jornada s’ha estructurat en dues parts. La primera d’àmbit general adreçada als trenta municipis de la comarca on treballen 2 equips d’atenció a la infància: el que depèn del CCM (que dóna servei a tots els municipis de la comarca tret de Mataró) i el que depèn de l’ajuntament de Mataró que treballa exclusivament per la capital del Maresme. La segona part, ha anat adreçada als 29 municipis als quals presta servei l’EAIA Maresme. Aquest equip de professionals ha presentat el nou model organitzatiu del qual s’ha dotat per tal de poder atendre en millors condicions als infants en situació d’alt risc social. El Consell Comarcal del Maresme, mitjançant un conveni amb el llavors Departament de Benestar Social de la Generalitat, va posar en marxa L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) fa més de 15 anys. Es tracta d’un equip multidisciplinar format per psicòlegs, educadors socials, pedagogs i treballadors socials que té com a objectiu atendre i protegir tots els menors de la comarca (infants i adolescents) que són objecte de qualsevol forma de desemparament o que presenten indicis de maltractaments físics o psíquics, d’abusos sexuals o d’explotació, o que es troben en situació d’alt risc perquè ningú atén adequadament les seves necessitats bàsiques. L’EAIA del Maresme se n’encarrega dels casos que es detecten a tots els municipis del Maresme, excepte Mataró que des de l’octubre de 2007 compta amb un equip professional propi. En aquests moments, l’EAIA Maresme treballa amb 306 menors en situació de risc i analitza, conjuntament amb els equips d’atenció primària dels ajuntaments, 300 casos més per detectar si hi ha indicadors de risc per als infants i adolescents.