El Consell Comarcal i el Col·legi d’Advocats de Mataró posen en marxa una oficina d’intermediació hipotecària

 

El proper dilluns, 5 de novembre, es posarà en marxa l’Oficina d’Intermediació Hipotecària que té com a objectiu principal ajudar les persones i famílies que no poden fer front als pagaments de la hipoteca a negociar amb les entitats bancàries mesures alternatives que evitin la pèrdua de l’habitatge. Aquest servei entra en funcionament, com a prova pilot, després del conveni que han signat el president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, i el degà del Col·legi d’Advocats de Mataró, Julio J. Naveira.

L’Oficina té un caire preventiu perquè tal i com s’ha explicat en l’acte de signatura del conveni, “la negociació és molt més complicada en el moment que ja hi ha interposada una demanda d’execució hipotecària o s’està en el procés d’execució”. Durant el 2011 es van registrar 443 demandes d’execució en l’àmbit territorial del Partit Judicial de Mataró i durant els 6 primers mesos d’aquest any ja se n’havien comptabilitzat 319. Per intentar frenar aquestes xifres, s’ha fet una crida perquè les persones i/o famílies busquin ajuda quan vegin que els seus ingressos no els permeten fer front al pagament de l’hipoteca.

Les persones que es trobin en aquesta situació disposen d’un nou recurs a partir del 5 de novembre: l’Oficina d’Intermediació Hipotecària que habiliten el Consell Comarcal del Maresme i el Col·legi d’Advocats de Mataró. Serà un servei gratuït que es prestarà als ciutadans dels municipis que formen part del Partit Judicial de Mataró (exceptuant Mataró que ja disposa d’un servei municipal de característiques similars): Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, El Masnou, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

Segons ha anunciat el president del CCM, “el Consell Comarcal està en converses amb el Col·legi d’Advocats d’Arenys de Mar per arribar a un acord similar i que l’Oficina d’Intermediació Hipotecària dóni servei també als ciutadans empadronats en algun dels municipis del Maresme Nord”.

Per accedir-hi al servei, cal demanar hora a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal (Tel: 93 741 16 16) des d’on es tramitarà la visita amb els advocats que estudiaran cada cas. Els requisits que s’han de complir són els següents:

  • Estar empadronat en qualsevol dels municipis del Partit Judicial de Mataró, tret de Mataró.
  • Ser propietari de l’habitatge hipotecat, on han d’estar empadronats, i que aquest sigui la vivenda habitual.
  • Acreditar que la renda de la unitat familiar no supera els 1.065,02 euros bruts mensuals, ni els 14.910,24 euros bruts anuals.
  • No tenir un expedient obert pel maeix concepte en un altre organisme, públic o privat, que realitzi funcions iguals o similars al que presta l’Oficina d’Intermediació Hipotecària.

L’Oficina facilitarà als usuaris:

  • Informació de les responsabilitats en què s’incorre en cas d’impagament de les quotes hipotecàries, per tal d’evitar l’inici dels processos d’execució hipotecària.
  • Un plantejament de mesures correctores que permetin mantenir el pagament de les quotes hipotecàries
  • La negociació de mesures alternatives a les dificultats derivades de l’impagament de les quotes hipotecàries, que facilitin el manteniment de l’habitatge per part del propietari
  • I, sempre que sigui possible, es faran les gestions pertinents per evitat els desnonaments derivats de l’impagament dels prèstecs hipotecaris.