El Consell Comarcal posa a disposició de les escoles de primària del Maresme la “maleta coeducadora”, una eina pedagògica per treballar el respecte a la diversitat

 

El Consell Comarcal ja ha fet les dues maletes que aquest curs viatjaran per les escoles de primària del Maresme transportant llibres i contes que trenquen tòpics i reflecteixen la diversitat real de la nostra societat. S’anomenen “maletes coeducadores” i són un recurs pedagògic que ajuda a treballar la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat des de l’òptica dels protagonistes dels contes i de les imatges que els il·lustren.

La societat és cada vegada més diversa i plural i les lectures han de reflectir-ho, principalment les infantils i juvenils que són una eina molt potent per assentar valors i creences. Amb aquest punt de partida, el Consell Comarcal del Maresme posa a disposició de les escoles de primària aquest nou recurs que es complementa amb una guia d’ajuda al professorat per treballar a l’aula 5 eixos: ·Estereotipis i rols de gènere; Educació emocional i afectiva sexual; Violències; Sabers i aportacions de les dones i Diversitat.

Les lectures han estat seleccionades per professionals que han analitzat pormenoritzadament els valors que cadascuna d’elles transmet. El denominador comú és el foment de la diversitat en totes les seves variants: funcional, de gènere, sexual, personal, cultural, familiar….etc, així com la inclusió de nous rols socials a nivell de gènere. En total, una norantena de títols que es complementen amb una selecció de recursos audiovisuals que també promouen aquests valors.

El material, tal i com es pot veure a la Guia de la maleta coeducadora està classificat en funció del cicle al que va adreçat i de la temàtica que tracta.

Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Maresme aposta per la coeducació com a eina de prevenció i sensibilització de violències i com a recurs fonamental per tal de combatre la LGTBIfòbia, el racisme i qualsevol altre actitud discriminatòria envers les persones. És un projecte que s’emmarca en el desplegament d’accions del Pla d’igualtat comarcal

Les escoles que hi estiguin interessades, poden fer la sol·licitud de la maleta coeducadora a través de la pàgina web de SIAD Maresme. 9 centres docents ja han fet la petició.