El Consell Comarcal s’adhereix a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge

 

El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Alberto Villagrasa, ha mantingut una reunió amb el president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, amb el vicepresident segon, Diego Sánchez, i altres membres de l’equip de govern comarcal per avançar en la incorporació del Maresme a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació.

L’adhesió de l’Oficina Comarcal d’Habitatge a la Xarxa de Serveis Locals de la Diputació permetrà al Consell disposar de més recursos per millorar l’atenció a l’usuari, compartir experiències amb altres oficines locals i comarcals d’habitatge, participar en projectes i polítiques de coordinació interadministrativa i fer més eficaç la gestió interna.

La Xarxa es va crear el passat mes de febrer i incorpora diferents serveis locals i comarcals d’habitatge de la província.

Alberto Villagrasa ha lliurat avui al president del CCM, Miquel Àngel Martínez, l’escrit inicial d’impuls dels tràmits d’adhesió del Consell Comarcal com a membre de la Xarxa.