El Consell Comarcal tramita prop de 4 milions d’euros en ajuts a l’habitatge

 

L’Oficina Comarcal d’Habitatge, que dóna servei als ciutadans i ciutadanes de 26 municipis del Maresme, ha tramitat prop de 4 milions d’euros en ajuts al lloguer i a la rehabilitació d’edificis. Al llarg de 2015, s’han atès 16.750 persones.

L’Oficina comarcal d’habitatge dóna servei al 58% de la població del Maresme. Atén els ciutadans i ciutadanes de 26 municipis (tots excepte Mataró, El Masnou, Malgrat de Mar i Calella que disposen d’oficina pròpia). El seu àmbit d’actuació es concentra en la tramitació d’ajuts al lloguer, de prestacions econòmiques d’especial urgència, de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i d’ajuts per a la rehabilitació. A més, des de l’any passat presta el Servei d’intermediació hipotecària (SIDH) adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris.

L’Oficina, al llarg de 2015, va atendre 16.750 persones i, amb els tràmits realitzats, s’han aconseguit ajuts a l’habitatge de prop de 4 milions d’euros. El 75% d’aquests ajuts han anat destinats a les persones que tenen un habitatge en lloguer. De fet, aquesta és una de les principals demandes de les persones usuàries de l’Oficina.

Per donar resposta a aquesta necessitat, la Generalitat va obrir l’any passat 3 convocatòries. L’Oficina comarcal del Maresme va tramitar 2.110 peticions, 1.332 de les quals han tingut una resolució favorable amb una aportació global d’uns 3 milions d’euros. 

La conjuntura econòmica que estem vivint té uns efectes especialment greus per a moltes famílies fortament endeutades per l’habitatge. Per atendre les situacions més greus, la Generalitat ha habilitat les anomenades “prestacions econòmiques d’especial urgència” que són uns ajuts per impagament per deutes de lloguer o hipoteca i per reallotjament en casos de persones desnonades.L’Oficina del Maresme va tramitar l’any passat 117 expedients d’especial urgència.

Per intentar evitar que les famílies arribin a perdre el seu habitatge, s’ofereix el Servei d’Intermediació Hipotecària (SIDH) que treballa coordinadament amb la Diputació i la Generalitat. Es tracta d’un servei d’informació i assessorament gratuït que va adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crédits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal. Els casos són atesos per lletrats especialitzats que fan de mediadors entre els afectats i les entitats bancàries. Des de la seva entrada en funcionament, el 8 d’abril de 2015, s’han gestionat 69 expedients.

L’Oficina comarcal també tramita els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. L’any passat van ser 15 expedients que, en conjunt, rebran subvencions per valor de 631.793 euros.

La memòria de l’Oficina també reflecteix l’activitat en tramitació de cèdules d’habilitabilitat. Aquest document acredita  que una vivenda reuneix les condicions adients per ser habitada i és necessari per a qualsevol tràmit referent a l’habitage (compravenda i lloguer) i contractació de subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions…etc). L’any passat es van tramitar 1.851 sol·licituds.