El Departament d’Ensenyament i el Consell de Cambres de Comerç presenten l’estudi Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2011.

L’estudi analitza quina és la situació laboral dels graduats en ensenyaments professionals entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. {X}

El treball es basa en una mostra de 23.281 persones graduades el curs 2009-2010, tant de grau mitjà com de grau superior, dels següents ensenyaments: formació professional inicial, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, ensenyaments artístics superiors i programes de qualificació professional inicial (PQPI).

Podeu consultar l’estudi aquí:  

Podeu consultar la notícia del Departament d’Ensenyament en aquest enllaç.