El diagnòstic socieconòmic del Maresme per al període 2003-2005 serà una de les accions prioritàries del Pacte per l’Ocupació

{]}./ARXIUS/Logos/pacteocupaciobo.jpg{]}
El Pacte Territorial per l´Ocupació del Maresme, ha establert com a una de les accions prioritàries a desenvolupar durant l´any 2002 – 2003 el Diagnòstic Socioeconòmic del Maresme per al període 2003-2005, així es va determinar a les jornades de formació i treball celebrades els dies 14 i 15 de gener i a les quals van assistir-hi 56 responsables polítics i tècnics de Promoció Econòmica dels ajuntaments de la comarca, així com agents socieconòmics que actuen en el territori.


La jornada del dia 14 va ser de caire polític i va comptar amb la participació de: Francesc Castellana, diputat de l´Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, que va presentar la ponència “L´estratègia dels pactes territorials durant el període 1999-2003. Perspectives de futur”
-Olga Campmany, sotsdirectora general de Formació Professional i Ocupacional del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que va centrar la seva intervenció en “ El Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) i els pactes territorials per l´ocupació”. Posteriorment va tenir lloc una taula rodona sobre les perpectives per a la planificació de la promoció econòmica des de l´àmbit local, que va ser moderada pel gerent del CCM, Eladi Torres , i en la qual hi van participar: Emili Palacios, assessor del diputat de l´Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona.
-Francisco Lapuerta, responsable de Pactes Territorials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
-Jaume Roig, secretari general de la Unió Comarcal de CCOO del Maresme.
-Xavier Baburés , delegat territorial d´UGT al Maresme.
-Josep Lluís Martí, secretari general FAGEM Per altra banda, el dia 15 , els Tècnic de Promoció Econòmica, els representants socials i l´Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, que ha estat l´encarregat de coordinar el desenvolupament del diagnòstic, van treballar en la detecció de necessitats socioeconòmiques per al període 2003-2005. Les principals conclusions a les que es van arribar van ser: Pel que fa a l´estructuració del territori: {.d}La necessitat de racionalitzar els recursos mitjançant concertació entre municipis
-La conveniència de portar a terme una política econòmicament més integral{.d}
-Pel que fa al Pacte Territorial per l´ocupació del Maresme: {.d}Posar especial interès en el procés de programació i planificació de polítiques actives en el marc del Pacte
-Lideratge de projectes amb integració de diferents entitats socials
-Necessitat de consolidació i maduració de projectes gestats durant els tres primers anys del Pactes
-Major implicació sindical i empresarial en la planificació i gestió de les diferents polítiques al territori.{.d}
-En quan als serveis de Promoció Econòmica del Maresme: {.d}Necessitat d´assolir i dinamitzar els serveis de Promoció Econòmica per part de les Administracions locals.
-Necessitat de representació del territori en les Meses locals d´ocupació.{.d}