El Director General d’Administració Local anuncia que la Nova Llei de Governs Locals reforçarà els consells comarcals com a administració de referència supramunicipal

 

El Director General d’Administració Local del departament de Governació de la Generalitat, Joan Cañada, va participar divendres a la Jornada “La governança supramunicipal en el marc de la nova Llei de Governs Locals. Apunts des de les comarques” que va organitzar el Consell Comarcal del Maresme. Cañada va avançar que l’objectiu de la nova legislació és “ordenar el mapa administratiu de Catalunya i evitar les duplicitats en la prestació de serveis al ciutadà“. En aquest sentit, va assegurar que amb la reforma  es reforçarà el paper dels consells comarcals com “l’estructura supramunicipal de referència a la qual s’ha de dotar de finançament i de competències de forma directa“.

Cañada va assegurar que “l’estructura administrativa dels consells comarcals no s’ha de tocar. Una altra cosa és que hi hagi territoris on calgui fer una revisió de les seves funcions“. Tot i això, va deixar clar que els consells comarcals s’han de convertir en “una gran màquina prestadora de serveis delegats i mancomunats“. El Director General va explicar també que el Govern de la Generalitat ha fet una consulta als municipis i la majoria coincideixen que “els consells comarcals estan més preparats que les diputacions per prestar serveis de proximitat“.

El Consell Comarcal del Maresme va organitzar aquesta jornada de reflexió sobre la governança municipal amb l’objectiu d’aportar elements de reflexió des d’una administració que, en paraules del president de la institució Miquel Àngel Martínez, destaca per la seva cultura organitzativa basada en “estructures flexibles capaces d’assumir nous projectes i serveis, la seva proactivitat en la recerca de fonts de finançament, la seva estructura altament professionalitzada, el seu coneixement exhaustiu del territori, la seva experiència de treball en xarxa i la seva actitud activa en la detecció de necessitats i en la generació concertada de solucions“.

En aquesta línia proactiva, el Conseller Delegat de Cooperació Municipal i Planificació Alfons Molons va fer balanç del model de cooperació intermunicipal i va plantejar la necessitat d’establir un mapa competencial comarcal de geometria variable de manera que sigui capaç de donar resposta a les necessitats “pròpies i intransferibles de cada territori“.

En el cas del Maresme, Molons va fer una fotografia de la situació actual dels ens locals existents i de la seva evolució des de 2006: Les dades es resumeix en la següent taula:

ENS LOCALS AL MARESME

(comparativa 2006-2012)

Ens any 2006 any 2012
Societats Públiques 1 2
Ens de gestió municipal 53 47
Consorcis locals 11 15
Mancomunitats de municipis 3 3
Consells Comarcals 1 1
Ajuntaments 30 30

La jornada va cloure amb una taula rodona, moderada pel Coordinador General de l’Ajuntament de Mataró Francesc Esteve,  en la que es van plantejar qüestions clau com la governança, l’estructura i el pes dels consells comarcals. Hi van intervenir el mateix Director General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat Joan Cañada; el Conseller Delegat de Cooperació Municipal i Planificació del Consell Comarcal del Maresme Alfons Molons; el Diputat adjunt a la Presidència de la Diptuació de Barcelona Joan Carles Garcia; el President del Fòrum Comarcal de l’Assocació Catalana de Municipis Jordi Xargay i la Regidora d’Administració i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, en representació de la Federació de Municipis de Catalunya, Carolina Soler.