El fòrum de seguretat vial organitzat per l´ajuntament de Mataró recull les opinions d´uns 90 participants

Amb motiu de la celebració el passat dia 7 d’abril del Dia Mundial de la Salut dedicat aquest any a la seguretat vial, el Servei de Benestar Social, Salut i Consum es va adherir a la celebració amb l’organització d’un fòrum per tal de recollir les inquietuds, valoracions i suggeriments dels ciutadans sobre els accidents de trànsit i la seva prevenció.


El fòrum, que va estar obert del 16 de març al mateix 7 d’abril, es va fer mitjançant el web municipal i va rebre unes 90 intervencions. Els participants han expressat les seves opinions en temes com el comportament dels conductors i els vianants, els controls i la normativa i la mobilitat.

Així, les qüestions més tractades han estat:

. Les senyalitzacions: poc respecte als senyals de trànsit, necessitat de millorar la seva ubicació i la seva visibilitat.

. Tolerància zero: és una bona mesura preventiva però es valora en contra quant que es considera que cada persona coneix el seu nivell de tolerància.

. S’incideix en la contaminació acústica causada per les motos.

. Bandes transversals limitadores de velocitat: per una banda se’n demanen més però per una altra es veuen com un risc.

. Multes als vianants infractors: hi ha més opinions favorables que en contra.

. Major exigència als conductors de motocicletes de poca cilindrada: que disposin de carnet.

També, els participants del fòrum han expressat les seves demandes:

. Més zones d’aparcaments, especialment per a bicicletes.

. Més carrils bici i respecte per als ciclistes.

. Més mesures de control sobre els infractors.

Els participants també han fet un esment general quant a la necessitat de fer un esforç conjunt tant per part de les institucions com dels propis usuaris per tal de poder reduir l’elevat nombre de víctimes dels accidents de trànsit.

En el Pla municipal de salut de Mataró 2003-2006, els accidents de trànsit han estat considerats un dels problemes prioritaris de salut pública.