El govern d’Arenys de Mar vol posar fi a les finques i solars bruts del municipi

L’Ajuntament d’Arenys de Mar s’ha dotat de dos protocols d’actuació per agilitzar la detecció i neteja dels solars i finques privats que es trobin en condicions d’abandonament i, en segon lloc, per millorar el seguiment de les obres que requereixen ocupar la via pública. L’alcalde, Miquel Rubirola, va signar ahir al vespre els dos protocols, en què hi han treballat els regidors de Seguretat Ciutadana i Sanitat, Antoni Burcet, d’Urbanisme, Lluís Blanchar, i d’Obres i Serveis, Rosa Zaragoza. Aquests protocols agilitzaran els tràmits i procediments per a la neteja i manteniment de les finques i solars bruts del municipi, d’una banda, i la sol·licitud i atorgament de permís per a l’ocupació d’un carrer, de l’altra. El primer protocol ajudarà a prevenir possibles incendis a solars abandonats i el segon serà una bona eina per detectar les obres que es puguin estar fent sense el corresponent permís.


El govern d’Arenys de Mar ha redactat un protocol d’actuació per posar fi als problemes de brutícia i salubritat de solars i finques del municipi. Es tracta d’agilitzar la detecció d’aquestes propietats i el posterior requeriment als seus titulars perquè procedeixin a la neteja del solar. Es consideren finques o solars bruts aquells que presentin un mal estat de neteja o sanitari (rates o plagues, entre d’altres) o que tinguin descuidat el seu manteniment quant al creixement d’herbes i matolls, tant perquè malmeten l’aspecte com perquè incrementen el perill d’incendi.

El regidor d’Urbanisme, Lluís Blanchar, explica que el protocol es posa en marxa amb la denúncia, que pot fer-la des d’un veí fins al personal de la Brigada d’Obres i Serveis o bé la Policia Local. Per denunciar-ho, només caldrà comunicar-ho a l’Ajuntament o a la Policia Local. Un cop denunciats els fets, els serveis tècnics municipals o bé agents de la Policia visitaran la finca i en faran un informe, que inclourà un reportatge fotogràfic.

Aleshores, l’Ajuntament posarà fil a l’agulla per trobar el titular del solar i requerir-li que el netegi. El regidor d’Urbanisme assenyala que en cas que no reaccioni es farà un segon requeriment. Si torna a desobeir se li aplicarà la sanció corresponent. L’Ajuntament actuarà de manera subsidiària però exigirà immediatament el pagament de la neteja al propietari. La iniciativa pretén marcar el guió dels passos a seguir per posar fi als solars bruts i abandonats.

El segon protocol que acaba d’aprovar l’equip de govern municipal té com a finalitat regular els espais ocupats a la via pública com a conseqüència de les actuacions que s’hi puguin realitzar. S’estableix que per ocupar la via pública s’haurà d’omplir una d’aquestes fitxes. Aquesta comunicació es farà arribar a les corresponents regidories perquè disposin d’un llistat de les obres que hi ha en marxa. S’hauran d’indicar les dades del sol·licitant, del contractista i de l’obra, així com la durada prevista i el tipus d’ocupació de la via pública. També es fixa que qualsevol ocupació s’haurà de sol·licitar 48 hores abans de l’inici de l’actuació. La concessió del permís serà responsabilitat de la Policia Local, per delegació del regidor de Seguretat Ciutadana.

Aquestes fitxes inclouran advertiments a tenir en compte depenent del carrer on es fan les obres: com ara l’amplada de la via, els arbres, els cables elèctrics… L’objectiu és millorar l’organitzacíó del govern municipal: en primer lloc, perquè es disposarà d’una base de dades que permetrà fer un millor seguiment de les obres i, en segon lloc, perquè ajudarà a detectar obres que es portin a terme sense la corresponent llicència, segons conclou el regidor d’Urbanisme, Lluís Blanchar.