El govern del Consell Comarcal presenta un pressupost realista per al 2012

Puja a més de 30 milions d’euros, un 26,05% menys que el de 2011

 

El Consell Comarcal del Maresme celebrarà dimarts un ple extraordinari en el qual el govern (CiU i PP) presenta el projecte de pressupost per al 2012. Els números comarcals no són aliens a la situació d’incertesa econòmica que viu el país i als equilibris financers que han de fer el conjunt d’administracions. En aquest context,  la proposta de pressupost que es presentarà a debat dels consellers i conselleres comarcals és de 30.390.381,87 euros. Aquesta xifra suposa una reducció de poc més d’11 milions d’euros (el 26,05%) enfront el pressupost de 2011 (41.093.834,70 €).

El govern comarcal entén que el pressupost que presenta s’ajusta a la realitat perquè incorpora les retallades en la transferència de diners per part d’altres administracions i visualitza tots els deutes contrets pel CCM. En aquest sentit, els trets més destacats del projecte de pressupost del CCM per l’any vinent són la disminució de les inversions (7,3 milions d’€) i dels serveis que es deriven de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La rebaixa pressupostària també reflecteix el més de mig milió d’€ que no es reben de la Conselleria d’Educació atès que a les escoles no s’aplicarà la sisena hora.

Com a novetat, s’incorpora per primera vegada al pressupost el deute del Consell Comarcal amb SOREA, SA arrel dels interessos derivats del servei d’abastament d’aigua i que pugen a 36.874,87 €. Aquest concepte que, fins ara s’havia treballat extra pressupostàriament, correspon a l’acord al qual es va arribar en el seu dia amb l’empresa concessionària del Servei d’aigua potable en alta al Maresme Nord.

La reducció pressupostària afecta totes les àrees operatives i de suport del Consell Comarcal, si bé en diferent percentatge. L’àrea que té una reducció més petita (el -3,01%) és Benestar Social i Educació que manté un pressupost d’ 11.583.125,54 €; Per contra, la rebaixa més dràstica afecta a Medi Ambient (-37,71%) que comptarà el 2012 amb 11.765.910,46 €; Els serveis agrupats a l’àrea de Cooperació Municipal i Planificació també patiran una important disminució pressupostària (-35,96%) quedant la xifra global en 4.699.796,76 €; Promoció Econòmica (on s’agrupen els serveis de suport a la dinamització econòmica) mantindrà un pressupost de 522.165,51 €, el 4,68% menys que en l’exercici 2011; i Serveis Generals (que inclou els serveis administratius, jurídics i de suport a la resta de serveis) veurà rebaixat el seu pressupost en un 11,45% passant a disposar de 2.090.817,88 €.

S’ha de tenir en compte que la majoria dels ingressos que té el Consell Comarcal del Maresme són finalistes, és a dir els transfereixen altres administracions per la prestació de serveis concrets. Això dóna molt poc marge de maniobra a l’administració.