El Maresme es troba ben posicionada a Catalunya en implantació i ús de les TIC

 


Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) estan força implantades a la comarca del Maresme, tant a la llar com a l’empresa. En l’àmbit domèstic, les dades recollides per l’Observatori de la Societat de la Informació del Consell Comarcal situen el Maresme per sobre de la mitjana de Catalunya en quant a equipaments TIC (ordinador, accés a internet, telèfon mòbil, televisió de pagament i DVD). En canvi, en el món empresarial les dades són lleugerament inferiors tot i que, en els últims mesos als quals fa referència l’estudi, es detecta un important esforç empresarial (principalment en el sector turístic) per dotar-se d’equipaments TIC.


El Consell Comarcal del Maresme ha presentat les dades relatives al Nivell d’Implantació i Ús de les TIC al Maresme: Llars i Empreses en el marc de la 4ª setmana de les Noves Tecnologies per a Tothom, organitzada per TecnoCampus Mataró. Les dades fan referència a la situació del Maresme en el 2004 i situen la comarca en una posició capdavantera respecte a la mitjana de Catalunya. Tot i que a l’informe, al qual podeu accedir  
clicant aquí es fa la comparació amb les xifres de Catalunya de 2003, les dades que recentment ha publicat la Generalitat corresponents a 2004 reafirmen el lideratge del Maresme en quan a equipaments TIC a la llar. L’any 2004, el 71% de les llars maresmenques disposava d’ordinador. La mitjana de Catalunya en el mateix any era del 54,7% (una xifra inferior a la registrada en 2003: 55,1%). Pel que fa a internet, un 56% de les llars maresmenques en disposen, mentre que la mitjana de Catalunya és del 40,4% (l’any 2003 era del 34,6%) i pel que fa a telèfon mòbil el Maresme continua al capdavant: la mitjana maresmenca és del 85,3% i la catalana és del 79% (la mitjana catalana el 2003 era del 82%). El lideratge maresmenc en implantació i ús de les TIC a les llars no es manté, però, a les empreses. El Maresme es troba lleugerament per sota de la mitjana catalana. Les dades maresmenques corresponen a 2004, mentre que les referents a Catalunya són les de 2003 (les últimes a les que es va tenir accés en el moment de tancar l’informe). Amb aquesta diferència anual, les estadístiques apunten que les empreses maresmenques estan 3 punts per sota de la mitjana catalana en quant a equipament i ús d’ordinador (Maresme: 96,5% i Catalunya: 98,6%). D’altra banda, cal destacar la important incorporació que en els darrers anys han tingut les empreses maresmenques de TIC’s. El 59,5 han incorporat la connexió a internet en els darrers 3 anys. Són les microempreses i les petites empreses les que tenen més dificultats per incorporar les TIC’s.
 
Presentació de l’informe: Nivell d’implantació i ús de les TIC al Maresme: Llars i empreses (Document en Power Point).