El Maresme, primera comarca a tenir un Consell de Serveis Socials

 

El Ple del Consell Comarcal, celebrat ahir, va aprovar inicialment el Reglament per a la constitució d’un Consell de Serveis Socials al Maresme que tindrà com a principal missió “la implicació de tota la societat en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la prestació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport“. Segons va assenyalar la Consellera de Benestar Social i Educació, Neus Serra, el Maresme es converteix així en una comarca pionera en la implementació d’aquest nou model de treball que fomenta la participació i la implicació de la ciutadania en la presa de decisions en matèria de serveis socials.

El Reglament, aprovat per unanimitat en el Ple del CCM, passarà ara a la fase d’exposició pública i es calcula que serà aprovat definitivament abans d’acabar el present mandat. “El calendari amb el que treballem és que la constitució del Consell de Serveis Socials es pugui fer abans del maig o, com a molt tard, en el moment que es constitueixi el nou Consell Comarcal“, va dir Neus Serra.

La consellera també va assegurar que el Reglament, elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, vetlla perquè hi hagi la màxima representativitat, però a la vegada “sigui un òrgan operatiu i àgil a l’hora de donar resposta a les necessitats socials de la comarca“.

El Reglament defineix el Consell de Serveis Socials del Maresme com a “òrgan sectorial de debat i participació i com a espai de treball per assolir els màxims objectius en l’àmbit dels Serveis Socials a la comarca de forma conjunta i eficaç, especialment en un clima de crisi econòmica“.

El seu articulat determina que la finalitat de la participació és “integrar la deliberació en els processos de presa de decisions per adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i la seva diversitat, essent els objectius d’aquesta participació la implicació de tota la societat en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la prestació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport“. 

Per aconseguir aquesta representativitat, el plenari del Consell de Serveis Socials comptarà amb representativitat política, tècnica i de les entitats i organitzacions de caire social que estiguin treballant a la comarca.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Reglament aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal del Maresme: