El Maresme vol visibilitzar i combatre el maltractament que pateixen les persones grans

 

El Maresme és la tercera comarca de Catalunya en disposar d’una Guia per a l’actuació contra els maltractaments a les persones grans. Un protocol, liderat pel Consell Comarcal, que vol donar visibilitat a la situació que viuen moltes persones grans tant a l’esfera pública com a la privada. El document, treballat per una trentena d’experts de diferents àmbits, s’ha presentat avui públicament.

La Guia Territorial del Maresme per a l’actuació contra els maltractaments a les persones grans és una eina que permet als professionals que treballen i/o estan en contacte amb les persones grans detectar, avaluar i intervenir davant de sospites d’abús, negligència o vulneració de drets. 


 
El protocol del Maresme, que des del Consell Comarcal s’ofereix a tots els ajuntaments (excepte Mataró que té el seu propi), distingeix dos espais on les persones grans poden patir maltractaments: el domèstic i l’institucional i estableix dos protocols d’actuació diferenciats.

Tot i no disposar de dades perquè no hi ha cultura de denúncia de la vulneració de drets en aquest col·lectiu, els estudis generals apunten que un 85% dels maltractaments es pateixen a l’àmbit familiar. Acostumen a ser situacions complexes que han de ser contextualitzades i s’han de valorar tenint en compte l’entorn i les interaccions de tots els membres de la família.

Per maltractament institucional s’entén el que poden patir les persones en un gran ventall d’establiments, hospitals, centres sociosanitaris, centres de dia i centres residencials. Les formes més freqüents són les contencions físiques o farmacològiques amb mitjans no autoritzats, l’aïllament com a càstig, la contenció mecànica no autoritzada, la infantilització en el tracte, la despersonalització, la privació d’intimitat i la limitació del dret a decidir.

A això s’afegeix que les persones grans tenen un elevat risc de vulnerabilitat estructural o social. Aquest col·lectiu apareix com una diana perfecta per a delictes als carrers i als mateixos domicilis, trampes fraudulentes, estafes i altres formes delictives. A més, són víctimes dels estereotips negatius que socialment s’apliquen a la vellesa. 

Amb la Guia Territorial del Maresme es vol donar visibilitat a aquestes situacions per tal d’avançar en la prevenció i establir uns circuits clars d’actuació que permetin una ràpida i eficaç intervenció en el moment que es detecti una vulneració de drets de les persones grans. Per això, s’ha fet un treball interdepartamental de personal tècnic dels serveis socials bàsics i especialitzats, salut i sanitat, cossos de seguretat, acció comunitària i de representants del tercer sector d’atenció a les persones.

“Som al campament base i encara ens queda molt per fer el cim” ha dit el president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, qui ha afegit que la Guia presentada avui és un primer pas per aconseguir la complicitat de les institucions i els ciutadans per assegurar la dignitat de les persones grans. “Igual que tenim protocols de protecció de la infància i de les persones víctimes de violència masclista, teniem com a assignatura pendent abordar la protecció de la vellesa” ha dit Martínez tot afegint que la Guia és una eina “viva, dinàmica i activa” per protegir els drets del 17,52% de la població de la comarca. Al Maresme hi ha 77.352 ciutadans i ciutadanes de més de 65 anys. D’aquests, 11.872 tenen més de 85 anys. 

El Consell Comarcal ha elaborat aquesta Guia gràcies a la col·laboració de la Generalitat, la Diputació i l’Obra Social “La Caixa” que han estar representades a l’acte de presentació per la directora general de Famílies de la Generalitat, Roser Galí; la directora del Programa Envelliment Actiu i Autonomia Personal de la Diputació, Pilar Martínez Elena Saura en nom de la Fundació Bancària “La Caixa”. L’alcalde de Mataró, David Bote, ha donat la benvinguda a tots els assistents.

A banda dels exemplars que es repartiran entre els professionals, també es pot accedir online al document: