El Masnou

Entitat:
OLH del Masnou

Adreça:
Ajuntament del Masnou, C/ Prat de la Riba 1

Telèfon:
93 540 91 38

Horari d’atenció:


Web de l’entitat:

www.elmasnou.cat


Serveis que presta:
Ajuts a l’accés a l’HPO


-Ajuts a la rehabilitació d’edificis


-Ajuts a la rehabilitació d’habitatges


-Ajuts a propietaris d’habitatges en programes de mediació


-Ajuts al lloguer per a persones en condicions especials


-Ajuts al pagament del lloguer menors de 35 anys


-Borsa d’habitatge de lloguer jove


-Borsa d’habitatge de lloguer social


-Crèdits a l’emancipació


-Informes Intern d’Idoneïtat


-Renda bàsica d’emancipació


-Test de l’Edifici


-Tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació


-Ajuts a propietaris d’habitatges en programes de mediació