El Ple de maig de l´ajuntament d’Argentona està marcat per l´acceptació d´una nova subvenció per a la Sala i per l´aprovació provisional de la modificació del Pla General a la Velcro

Avui es presenta a l´aprovació l´acceptació de la subvenció per a la Sala procedent de la Diputació de Barcelona per un valor de 36.000 € (6 milions de pessetes. Amb aquesta ja s´han rebut 436.000 € (73 milions de pessetes) en subvencions per a la Sala, procedents de la Unió Europea, la Generalitat i la Diputació de Barcelona.


També és important l´aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General a l´illa de la Velcro. Desprès de l´exposició pública, durant tres setmanes, de l´avantprojecte i la maqueta de l´actuació prevista avui es proposa la seva aprovació provisional.

Altres temes importants fan referència a l´adhesió a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, a les cessions de terrenys de la urbanització de Can Cabot, i a l´aprovació del conveni amb l´ajuntament de Mataró per la prestació dels serveis públics a Can Vilardell i la Plana Sita.

Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde d´Argentona i Regidor de Mitjans de Comunicació.