El president del CCM i l’alcaldessa de Sant Pol visiten l’Arxiu Comarcal

 

El president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, i l’alcaldessa de Sant Pol de Mar i consellera comarcal Montserrat Garrido han visitat l’Arxiu Comarcal del Maresme, on el seu director, Alexis Serrano, els ha explicat el funcionament i els ha mostrat part de la història maresmenca que s’hi conserva.

L´Arxiu Comarcal del Maresme comparteix les instal·lacions de Can Palauet amb l´Arxiu Municipal de Mataró. La seva principal missió és vetllar per la conservació del patrimoni documental de la comarca. Conserva documentació des del s. XII  fins al segle XXI de diferents ens públics (notarial, judicial, de l´administració local, de l´administració autonòmica…) i de privats (familiars, d´empreses, associacions, entitats i corporacions i personals). Entre la documentació custodiada destaca l´Arxiu del Districte Notarial de Mataró (1715-1909), l´Arxiu Històric Municipal de Mataró (1454/1985) i el fons de la Comptadoria d´Hipoteques del Districte de Mataró (1768-1862). L´Arxiu Comarcal vetlla per la conservació i la seguretat dels fons que rep i en garanteix l´accés i la consulta. Tanmateix l´ACM és una eina al servei dels Ajuntaments i ens locals als quals assessora en matèria de gestió documentals (documentació analògica i electrònica), accés a la informació i transparència administrativa L’Arxiu Comarcal del Maresme, a 31 de desembre de 2014, custodiava més de 3.161.96 metres lineals de documentació.