El pressupost consolidat del Consell Comarcal per al 2004 augmenta en un 22% respecte a l’any anterior


El pressupost consolidat del CCM per l´any 2004 és de 20.241,155,72€, descomptades les transferències internes, (194.102,42€). 18.830.521,72€ corresponen al CCM i 1.605.938,42€ a l´Organisme Autònom de l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme. D´aquestes quantitats 2.048.383,95€ són inversions del CCM. Aquestes xifres representen un 22% d´increment en relació al pressupost de l´any anterior. Per a més informació,  
cliqueu aquí