El Servei d’Emprenedoria, Punt d’Atenció a l’Emprenedor

El Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme és Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).

  

El Punt d’Atenció a l’Emprenedoria (PAE) s’encarrega de tramitar la constitució de determinades formes jurídiques d’empresa: Societat Limitada, Societat Limitada Nova Empresa, Comunitat de Béns o Empresari individual (autònom).

L’objectiu d’aquest recurs és oferir major rapidesa a l’emprenedor – substitueix 22 tràmits per un formulari – i evitar-li desplaçaments, en realitzar el tràmit administratiu de manera telemàtica i gratuïta, la qual cosa suposa l’alta de l’empresa en aproximadament 48 hores.

A banda de la comunicació d’inici d’activitat a l’Agència Tributària, el formulari, un Document Únic Electrònic (DUE), permetrà fer tràmits relacionats amb la Seguretat Social:

     *  Generació de codis del Compte de cotització.

    *  Afiliació de l’empresari i alta de l’empresari en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

    *  Afiliació i alta de treballadors.

També s’ofereixen altres tràmits com la sol·licitud o reserva de marca o nom comercial a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, o la inscripció de documentació de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Amb aquesta iniciativa, el Servei d’Emprenedoria completa totes les passes per a la creació d’un projecte empresarial: des de la idea, la viabilitat i el desenvolupament del pla d’empresa, fins a la consolidació en els tres anys posteriors a l’inici.

També es posa a disposició de les persones emprenedores, durant tot l’any, formació encaminada a dotar-les de recursos per als seus projectes o negocis.

Per a més informació podeu adreçar-vos a:


Servei d’Emprenedoria

Consell Comarcal del Maresme

emprenedoria@ccmaresme.cat

Tel. 93 693 14 50