El Servei d´Ocupació, Formació i Promoció Econòmica de Premià de Dalt aconsegueix el certificat ISO 9001:2000

El Servei d´Ocupació, Formació i Promoció Econòmica ha assolit el certificat Sistema de Gestió de Qualitat UNE-EN-ISO 9001:2000 en totes les seves àrees. La ISO 9001:2000 estableix una política de qualitat del servei a través del seu funcionament la qual reverteix en l´usuari.


L´Ajuntament de Premià de Dalt va sol·licitar la certificació de totes les àrees d´aquest servei municipal situat al barri Santa Anna l´any 2003, quan la Generalitat de Catalunya li va demanar la realització d´una auditoria externa per concedir cursos de formació ocupacional i del Punt d´Informació del Cidem (PIC). Les àrees del Servei d´Ocupació, Formació i Promoció Econòmica que han estat certificades amb la norma UNE-EN-ISO-9001:2000 són les següents:

· Formació Ocupacional
· Formació àmbit empresa
· Tallers d´Ocupació
· Orientació i inserció laboral
· Infomació i assessorament empresarial
· Punt d´Informació del Cidem (PIC)
· Servei de creació d´empreses (Autoempresa)

L´alcalde de Premià de Dalt, Joan Baliarda (ciu), explica que “estem molts satisfets per la certificació de bona qualitat del Servei que hem obtingut”, afegeix, ”la ISO 9001:2000 comporta una millora del Servei d´Ocupació, Formació i Promoció Econòmica, un departament municipal que ens ha donat grans resultats d´ençà la seva creació, l´any 1996, i del els veïns n´estan satisfets”.

El nou certificat ha establert una política de la qualitat del Servei que afecta tant el funcionament intern d´aquest departament municipal, a través de la identificació de les necessitats de l´usuari i de l´índex d´eficàcia del Servei, com en el mateix en l´usuari. Com explica l´alcalde, “la ISO 9001:2000 suposa una millora contínua del Servei perquè es mantingui aquest certificat de qualitat”. En aquest sentit, el departament haurà de passar cada any una auditoria per a renovar el certificat ISO. Joan Baliarda assegura que “com que es tracta d´un servei que reverteix directament en els usuaris, des de la creació del Servei treballem per a donar la màxima qualitat, fet que ens ha permès obtenir resultats molt positius de les diferents àrees del Servei d´Ocupació, Formació i Promoció Econòmica”.

L´Ajuntament de Premià de Dalt va crear el Servei d´Ocupació, Formació i Promoció Econòmica l´any 1996 i, des d´aleshores és un servei gratuït adreçat al conjunt de la població. Aconseguir finançament per dur a terme accions és una de les tasques fonamentals d´aquest departament municipal. Entre els anys 1996 i 2003, ha aconseguit 743.851,61 euros (més de 123 milions de pessetes) en concepte de subvencions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
El Servei disposa de tres àrees diferenciades, amb personal qualificat en cadascuna d´elles:

1. Orientació i inserció laboral
2. Formació
3. Empresa

L’Àrea d´Orientació i Inserció laboral s´adreça a les persones que es troben en situació d´atur i volen incorporar-se al món laboral, o a les que volen canviar de feina. El Servei compta amb una borsa de treball pròpia –el Club de la Feina- a més del Servei Català de Col·locació. Des del Servei es realitzen moltes accions destinades a les persones aturades, com la intermediació entre oferta i demanda, l´organització de cursos de formació ocupacional amb pràctiques a empreses locals, i la realització de Plans d´Ocupació per a diversos segments de la població, generalment els més castigats per l´atur.

L´Àrea de Formació organitza cursos ocupacionals per aturats i també per a treballadors en actiu interessats a millorar les seves capacitats o reciclar-se. Generalment, els cursos els subvenciona la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu. Aquesta àrea també programa jornades i seminaris per a empresaris i nous emprenedors.

L´Àrea d´Empresa disposa d´un servei específic per als emprenedors que volen crear una empresa a partir del Servei d´Autoempresa del departament de Treball de la Generalitat a partir del qual se´ls informa sobre ajuts econòmics, avantatges fiscals i subvencions o estudis de viabilitat del projecte d´empresa. A banda, aquest departament també facilita suport i assessorament a aquelles empreses que ho sol·liciten mitjançant els serveis Nexus i PIC. Una altra acció que duu a terme el Servei d´Ocupació, Formació i Promoció Econòmica és el Pla de Dinamització Comercial, actualment en fase de desenvolupament.