El servei de formació ocupacional de Vilassar de Mar aconsegueix el certificat de qualitat ISO 9001:2000

El servei de formació ocupacional de l´Ajuntament de Vilassar de Mar ha aconseguit el certificat en Sistema de Gestió de Qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001: 2000. D´aquesta manera es converteix en el primer servei municipal que aconsegueix aquesta certificació. La ISO 9001:2000 estableix un sistema de gestió de la formació que reverteix directament en l´atenció que rep l´usuari. D´una banda, el certificat assegura una qualitat del servei pel que fa al funcionament intern. De l´altra, garanteix a l´usuari atenció i qualitat en els cursos, establint uns objectius anuals i uns indicadors de seguiment que s´avaluen periòdicament.


El servei de formació ocupacional haurà de passar cada any una auditoria per renovar el certificat ISO, la qual cosa implica una continuïtat dels procediments assolits.

El Servei de formació ocupacional va entrar en funcionament l´any 1994. Des d´aleshores fins el 2003 s´han realitzat un total de 18 cursos de formació ocupacional on s´han format aproximadament unes 275 persones. Els cursos estan subvencionats pel Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya i enguany per primera vegada n´ha augmentat considerablement els nombre de cursos atorgats: dels 1 ó 2 que es concedien normalment s´han passat als 4 que s´estan fent aquest any.

L´objectiu del servei de formació ocupacional és planificar i gestionar accions per potenciar les competències dels treballadors en situació d´atur o en actiu i afavorir la inserció laboral a través de la formació.