El Síndic de Greuges de Catalunya també avala la millora de la zona de Can Doro d’Argentona

L´Ajuntament d´Argentona i l´empresa municipal Argentona Projectes han tingut i tenen una actuació clara, transparent, legítima i legalment impecable, tant des del punt de vista urbanístic, de protecció del patrimoni històric i cultural i de gestió de l´actuació prevista a la zona de Can Doro.


Ara, això ha estat avalat per la Sindicatura de Greuges de Catalunya qui ha desestimat una queixa presentada per la Plataforma en defensa del Centre Històric d´Argentona. La Sindicatura, un cop analitzada la informació que va demanar a l´ajuntament diu textualment que “donem per finalitzades les nostres actuacions i procedim a l´arxiu de l´expedient”.

Lògicament, hem d´expressar la nostra satisfacció per aquesta resolució de la Sindicatura de Comptes que, com les altres administracions que han intervingut en el procès, també avala la posició de l´ajuntament.


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació