S´aprova inicialment el projecte per construir un pont a la carretera de Cabrils en el terme municipal d’Argentona

La comissió municipal de govern ha aprovat inicialment el projecte per a la construcció d´un pont sobre la riera de Cabrils amb la confluència amb el carrer Santa Maria. La voluntat de l´equip de govern és que l´obra pugui adjudicar-se abans de final d´any. El termini d´execució previst és de 5 mesos. L´obra, que compta amb l´autorització de l´Agència Catalana de l´Aigua, té un pressupost de 200.677,42 euros i compta amb un finançament del fons FEDER de 54.000 euros.


La construcció del pont permetrà que es pugui creuar la carretera de Cabrils a l´alçada del carrer Santa Maria. D´una banda, minimitzarà l´actual situació de risc d´incorporació de vehicles en aquesta zona, sobretot quan es produeixen riuades. De l´altra, facilitarà la circulació de vianants i comunicarà dues zones del poble que queden aïllades quan la riuada és forta. El pont preveu donar continuïtat al carrer Santa Rosa cap al carrer Santa Maria i tindrà una plataforma d´aproximadament 10 metres d´amplada: doble calçada, de 3,85 metres cadascuna i dues voreres, d´1 m. cadascuna.

El projecte inclou l´adequació de 120 metres de la llera de la riera situats immediatament abans del carrer Santa Maria per tal que tingui la capacitat suficient per desguassar l´aigua en cas de forta pluja i no hi hagi desbordaments. En definitiva, s´enfonsarà el llit de la llera en aquest tram perquè pugui passar l´aigua pel pont en cas de riuades. Per això el projecte compta amb un estudi de cabal d´aigua i un altre per conèixer la capacitat d´evacuació de la riera de Cabrils al seu pas pel nucli urbà.
Un cop es publiqui l´acord de la comissió municipal de govern en el Butlletí oficial de la província s´obrirà un termini de 30 dies per presentar al·legacions. Si no se´n formulen, el projecte quedarà definitivament aprovat.