El SOC i el Consell Comarcal subvencionen les empreses que contractin cambrers, mecànics, antenistes, carnissers i forestals

   
        

El Consell Comarcal del Maresme busca empreses per a la contractació dels maresmencs i maresmenques que estan seguint els programes de Foment de l’Ocupació que executa el CCM amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), concretament el programa d'”Ocupació per a persones aturades de llarga durada” i el de “Joves per l’Ocupació”.

Des del mes de març 102 persones estan rebent formació en hostaleria; automoció; carnisseria i tractament i elaboració de productes provinents dels escorxadors; recuperació de productes vegetals; i instal·lació d’antenes i altres dispositius electrònics en edifici. Les empreses que els contractin tindran subvencionat el cost salarial mínim interprofessional durant 6 mesos.

Les formacions ocupacionals que està realitzant el Consell Comarcal agrupen l’alumnat en dos blocs: joves i persones aturades de llarga durada.

El primer col·lectiu s’està formant en hostaleria i turisme (operacions bàsiques de restaurant i bar) i automoció (operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles).

El segon es divideix en tres programes formatius:

Muntatge d’instal·lacios electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (muntatge d’elements i equips d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis; instal·lacions domòtiques; antenes, telefonia, xarxes locals, fibra òptica, megofonia i sonorització, sistemes de control d’accés…etc)

Carnisseria i elaboració de productes carnis (tasques de suport a la recepció i preparació de matèries primeres; a l’elaboració, tractament i conservació de productes alimentaris; ús d’equips i instal·lacions per a l’envasament; manipulació de càrregues amb carretons elevadors….)

Aprofitament forestal (treballs auxiliars en aprofitament fusters i forestals)

Aquests dos programes de Foment de l’Ocupació tenen com a objetiu bàsic la inserció laboral dels participants. És per això que combinen la formació teòrica amb la pràctica i ajuden econòmicament les empreses que contractin alguna de les persones que hi participa. En concret, les empreses o entitats sense afany de lucre reben una subvenció corresponent a la despesa salarial del treballador/a corresponent a 25 h/setmanals durant sis mesos, fins un màxim del SMI vigent (645.30 € per al 2013). Aquest ajut és compatible amb els incentius fiscals i amb les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per a cadascuna de les modalitats contractuals. A més, existeix la possibilitat de publicitar-se com a empresa col·laboradora i amb compromís amb la millora de l’ocupabilitat de les persones participants (Responsabilitat Social Corporativa).

Els programes estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i finançats a càrrec de fons provinents de pressupostos generals de l’Estat amb el cofinançament, en un 50%, del Fons Social Europeu, mitjançant el Programa de competitivitat regional i d’ocupació de Catalunya.

Les empreses interessades han de contactar amb l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme (Tel 93 741 16 16 extensions:118, 202,206 o 502 ) o enviar un correu electrònic a: elisenda.ferrer@ccmaresme.cat; olga.lorente@ccmaresme.cat; olga.palacio@ccmaresme.cat pel programa “Persones aturades de llarga durada” i veronica.perez@ccmaresme.cat pel programa de “Joves per l’Ocupació”

Podeu ampliar aquesta informació en els següents documents:

    • Contractació de persones per muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis; aprofitament forestal; carnisseria i elaboració de productes carnis, CLIQUEU AQUÍ
    • Contractació de persones per hostaleria i turisme i per a automoció, CLIQUEU AQUÍ

    •