Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2013

El termini per presentar les sol·licituds de prestacions generals per al pagament del lloguer 2013 entra en vigor el 25 de maig i finalitza l’1 de juliol. En el cas dels contractes fets per les Borses, el termini és el 30 d’octubre. Aquestes prestacions són a fons perdut i van destinades a fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

PRESTACIONS PER AL  PAGAMENT DEL LLOGUER. ANY 2013
Qui pot accedir-hi?                      

Persones que acreditin la residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència.


Les peticions han de ser de persones titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent


Incompatibilitats de la prestació

Amb les prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos sol·licitatsAmb altres ajuts o prestacions provinents d’altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitatAmb el manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d’Emancipació


Documentació que cal aportar

 


CLIQUEU AQUÍMODELS DE DOCUMENTS
 
 
 
 
 
 
 

.