El temporal de principis de març va provocar danys forestals al Maresme valorats en gairebé 36 milions d’euros

  


El temporal que va afectar el Maresme els dies 7 i 8 de març va provocar importants danys forestals. Segons l’informe elaborat pel Consell Comarcal i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF’s) del Maresme, les nevades i les ventades han provocat desperfectes en el 54% dels boscos de la comarca i la valoració de danys ascendeix a 35,68 milions d’euros


El Maresme disposa d’un total de 21.550 hectàrees de bosc. La neu i el vent de principis de març ha deixat emprenta al 54,81% de la zona forestal (arbres caiguts, brancatge trencat….etc), però la part més preocupant és l’afectació de la xarxa bàsica de prevenció d’incendis i, especialment, al nord i al sud de la comarca. La major part del Maresme està classificat com “municipis amb alt risc d’incendis forestal” i era una de les comarques de Catalunya on els sistemes de prevenció d’incendis (franges, plans de prevenció, perimetres de protecció prioritària….) estaven més implementats, executats i consolidats. Aquest fet genera preocupació, més encara, quan comencen a pujar les temperatures i en poques setmanes entrarem en el període de l’any amb major risc d’incendis forestals. La inspecció ocular dels boscos del Maresme realitzada per CCM i la Federació d’ADF’s de la comarca ha detectat: Danys intensos a les franges de protecció perimetral, especialment a les obertes recentment, com a conseqüència del trencament de brancatge i el tembament d’arbres.
-Danys intensos als perímetres de protecció prioritària.
-Danys importants a tota la xarxa bàsica de prevenció d’incendis de la comarca.
-Danys intensos a les zones verdes d’interurbanitzacions i, en especial, a les parcel·les on no s’havien fet les tasques de neteja de la vegetació o s’havien fet d’una manera inadequada.
-Afectació intensa del pi bord (Pinus halepensis), pi insigne (Pinus radiata), i pi pinastre (Pinus pinaster). Afectació mitjana de pi pinyer (Pinus pinea), alzina (Quercus ilex) i surera (Quercus suber).
-Trencat de brancatge i arbres tombats a les masses forestals amb banys intensos.
-Afectació de vessants i especialment de torrenteres, amb trinxat de brancatge i desarrelament d’arbres.
-Trencat de brancatge generalitzat a les masses forestals amb danys moderats.