Els 2 pactes locals per a l’ocupació que hi ha al Maresme es fusionaran abans de l’1 de gener de 2009

  


Abans de l’1 de gener de 2009, els trenta municipis de la comarca del Maresme estaran integrats en un únic Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l’Ocupació. El Consell Comarcal del Maresme, l’Ajuntament de Mataró, els sindicats CCOO i UGT i les patronals FAGEM i PIMEC així ho han manifestat en una proposta d’acord que s’ha signat a la Sala de Plens del Consell Comarcal.


Actualment actuen a la comarca dos pactes per a l’ocupació: el de Mataró, que funciona des de 1998; i el del Maresme, creat l’any 2000 sota el paraigües del CCM i en el qual estan integrats els 29 ajuntaments restants de la comarca. Tenint en compte que els objectius de tots dos estan encaminats en la mateixa línia de foment de l’ocupació; d’afavorir la igualtat d’oportunitats i el mercat inclusiu; de cercar àmbits de cooperació local, comarcal i supracomarcal; de millorar la projecció internacional de les empreses….etc, s’ha considerat més adient treballar plegats. Per arribar a la fusió definitiva dels dos pactes, els integrants dels dos pactes han signat una proposta d’acord marc que inclou els següents punts: PRIMER.- Realitzar, de forma concertada, un document únic que conformi el Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme, i que haurà d´incloure la definició del model i la fórmula jurídica més adient per la creació del nou ens de coordinació i planificació de les corresponents polítiques a la comarca del Maresme. En aquest sentit, caldrà tenir en compte els estudis que la Diputació de Barcelona està realitzant a tal efecte i els treballs realitzats anteriorment per la configuració d´un possible consorci de polítiques actives d´ocupació.
SEGON.- Crear una comissió política formada per: 1 representant del Consell Comarcal del Maresme, 1 representant de l´Ajuntament de Mataró, 3 representants més d´altres municipis de la comarca, 1 representant del sindicat UGT, 1 representant del sindicat CCOO, 1 representant de la patronal FAGEM i 1 representant de la patronal PIMEC. Aquesta comissió serà la responsable de marcar les línies polítiques i estratègiques del futur Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme, així com portar a aprovació la proposta del mateix, en els organismes pertinents de les diferents entitats sotasignants.
TERCER.- Crear una comissió tècnica amb un 1 representant del Consell Comarcal del Maresme, 1 representant de l´Ajuntament de Mataró (IMPEM), 2 representants de la resta dels ajuntaments del Maresme, 1 representant del sindicat UGT, 1 representant del sindicat CCOO, 1 representant de la patronal FAGEM i 1 representant de la patronal PIMEC. Aquesta comissió serà l´encarregada de portar a terme els treballs tècnics per a la redacció del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme, que s´hauran de traslladar a la comissió política, un cop finalitzats.
QUART.- Dur la proposta de Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme a revisió i validació dels serveis jurídics de l´Ajuntament de Mataró i del CC Maresme.
CINQUÈ.- Realitzar i aplicar un calendari de treball que finalitzi amb la signatura del nou Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme, abans del gener del 2009.
SISÈ.- Concórrer de forma concertada ambdós pactes existents a les convocatòries de subvenció que puguin convocar-se durant l´any 2008 en les matèries pròpies de la seva activitat. Aquest acord ha estat firmat per Alícia Romero, presidenta del Pacte Territorial per a l’Ocupació de Mataró; Bernat Costas, president del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l’Ocupació del Maresme, José Antonio Alcaide, secretari general de la UGT del Maresme; José Cachinero, secretari general de CCOO del Maresme, Roser Moré, presidenta de FAGEM i José Hallado, director de relacions laborals i polítiques socials de PIMEC.