Els centres universitaris de l´EUM i l´EUPMT s´integren a la Fundació Pública TecnoCampusMataró

  


L´alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron; el president del Consell Comarcal del Maresme (CCM), Josep Jo; el president de l´Escola Universitària del Maresme (EUM), Andreu Francisco; i la presidenta de l´Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT) i regidora d´Innovació i Promoció de Ciutat, Alícia Romero, han signat un conveni de cooperació entre l´Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme per a la integració dels centres universitaris de l´EUM i l´EUPMT a la Fundació Pública TecnoCampusMataró.


El Ple de l´Ajuntament celebrat el passat 3 de juliol va aprovar aquest conveni i també el de la cessió, per part del Consell a l´Ajuntament, de la titularitat de la concessió de l´edifici del passeig del Callao s/n, actual seu de l´EUM. Aquests dos convenis van ser aprovats ahir pel Ple del Consell Comarcal del Maresme. Un nou model universitari amb seu al TecnoCampusMataró La gestació del projecte TCM, amb el coneixement i la generació de talent com eix fonamental i diferencial del parc, així com l´adaptació que han de fer els centres universitaris l´any 2010 a l´Espai Europeu d´Educació Superior, han estat dos elements fonamentals per tancar l´acord d´integració i visualitzar aquest procés com una oportunitat pels estudis universitaris existents. En aquest sentit, l´any 2006 ja es va firmar un conveni entre l´Ajuntament, com a titular de l´EUMPT i el CCM, titular de l´EUM, per definir les bases de la futura integració dels dos centres en el projecte TecnoCampusMataró amb l´objectiu de consolidar un únic model universitari al Maresme més competitiu i basat en: l´emprenedoria, la internacionalització i la professionalització dels estudis. Entre els punts que estableix el conveni hi ha la data en què es farà efectiva la integració dels dos centres a tots els efectes, que serà l´1 de gener de 2009. Per fer-ho possible el CCM s´integrarà en els òrgans de Govern de la Fundació Pública TecnoCampusMataró, de la qual en tindrà la vicepresidència. També es crearà un Consell Territorial, òrgan consultiu, format per 10 alcaldes del Maresme i, a més, el gerent del CCM formarà part de la Comissió executiva de la Fundació Privada TecnoCampusMataró. L´Escola Universitària del Maresme continuarà adscrita a la Universitat pública Pompeu Fabra. Actualment ofereix les següents titulacions universitàries: Diplomatura en Ciències empresarials (diürn i nocturn).
-Diplomatura en Turisme i el Graduat superior en Turisme, que s´obtenen simultàniament des del curs 2004-2005. Per la seva banda, l´Escola Universitària Politècnica de Mataró continuarà adscrita a la Universitat pública Politècnica de Catalunya. Actualment ofereix les següents titulacions universitàries: Enginyeria tècnica en Informàtica de Gestió. Enginyeria tècnica en Electrònica.
-Enginyeria tècnica en Telecomunicacions.
-Graduat superior en mitjans audiovisuals (titulació pròpia). Concessió de la titularitat de l´edifici seu de l´Escola Universitària del Maresme Com a conseqüència de la integració de les dues escoles universitàries, l´EUM es traslladarà a l´edifici TecnocampusMataró el 2010. En aquell moment, l´edifici situat al passeig del Callao s/n (antic Club Nàutic de Mataró) passarà a ser gestionat per l´ajuntament de Mataró, segons estipula el conveni signat que regula la cessió de la titularitat de la concessió administrativa d´aquest edifici a favor de l´Ajuntament de Mataró. El Consell Comarcal del Maresme gestiona actualment l´edifici segons una concessió cedida per la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya, amb validesa fins a l´any 2014. Aquesta concessió incloïa excepcionalment l´autorització per destinar-hi usos educatius en aquest edifici, per la qual cosa hi tenen la seu actualment l´Escola Universitària del Maresme, el Centre de Normalització Lingüística del Maresme, el Consell Esportiu del Maresme i el Maresme Centre de Negocis. El conveni aprovat estipula que l´Ajuntament gestionarà l´edifici per tal de desenvolupar activitats públiques municipals, que poden ser d´àmbit nàutic i portuari, culturals, lúdiques i educatives. Per aquesta raó també es mantindrà un espai de 1.200 m2 per encabir-hi activitats de caire comarcal. El CCM assumirà les despeses de manteniment i aportarà anualment la part proporcional del cànon que es paga a Ports i Transports. L´Ajuntament per la seva banda es farà càrrec d´un crèdit per import d´1.029.072,79 euros que té l´EUM amb una entitat financera.