Els 26 municipis del Maresme de menys de 20.000 habitants disposaran d’un fons per a emergències socials

La consellera delegada de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Maresme, Neus Serra, i el director de Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, Josep González-Cambray, han signat el contracte-programa de serveis socials per aquest 2009. La principal novetat és la creació d’aportacions extraordinàries per a emergències socials i l’increment d’aportació pel SAD de dependència.


El contracte-programa signat afecta als 26 municipis del Maresme de menys de 20.000 habitants (tots menys Mataró, Pineda de Mar, Premià de Mar i El Masnou), en els quals el Consell Comarcal gestiona, coordina o presta programes de serveis socials. El finançament que la Generalitat traspassarà aquest any al CCM ascendeix a 4.286.050 euros. Aquesta xifra representa un increment del 42% respecte als 3.018.518 euros de l’any 2008.

Una de les principals novetats és la creació d’una partida extraordinària per fer front a l’impacte de la crisi i atendre les situacions d’urgència social derivades de l’actual cojuntura econòmica. Aquest ajut va destinat a persones individuals o famílies que es trobin en una situació de necessitat personal bàsica i servirà per donar cobertura a situacions de necessitat puntual, urgents i bàsiques com alimentació, manutenció, despeses derivades de l’habitatge (llum, aigua, gas…)…etc. En total, el fons del què es disposarà és de 109.653 euros.

El contracte-programa de serveis socials d’aquest any també augmenta el fons destinat al servei SAD per a persones amb dependència que passa de 506.285 euros a 885.000 euros, el que representa un increment de gairebé el 75%. En canvi, queden gairebé congelades les partides destinades a acollida de peresones estrangeres immigrades, serveis d’intervenció en casos de violència familiar, transport adaptat i EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).

El Consell Comarcal del Maresme, com a ens gestor, elaborarà plans locals de serveis socials per als 26 municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca i les seves actuacions estaran marcades i avaluades sota criteris de qualitat dels serveis prestats.