Els contractes amb lloc de treball al Maresme l´any 2016

 

 
 
L’any 2016 van formalitzar-se 103.820 contractes amb lloc de treball al Maresme.
 
Aquesta xifra suposa 3.855 contractes més que un any abans, un increment relatiu del 3,86%.
 
Aquests contractes van ser signats per 56.967 persones cosa que va situar, doncs, l’índex de rotació laboral [*] en l’1,82 , per sota del registrat un any abans de l’1,87. És a dir, cada persona va formalitzar de mitjana prop de dos contractes. Per aprofundir en aquest tema podeu consultar l’informe de la Rotació laboral a Catalunya 2016 elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
 
Les dones van formalitzar 51.238 contractes i els homes 52.582. És a dir, el 49,4% les dones i el 50,6% els homes.
 
Pel que fa els col·lectius d’atenció especial, els joves de 16-29 anys van formalitzar 40.394 contractes i les persones més grans de 45 anys 24.228.
 
L’any 2016 el  15,01%  dels contractes generats a la comarca van tenir caràcter indefinit  i un 84,99% el van tenir temporal. Respecte de l’any 2015 doncs, ha augmentat el percentatge de contractes indefinits i ha baixat el de temporals.
 
 
 L’índex de rotació laboral indica la mitjana de contractes per persona en el període establert i dins d’un mateix territori. Per tant, en el cas del Maresme es computen els contractes amb lloc de treball a la comarca així com les persones que han signat un contracte amb lloc de treball a la comarca. Una mateixa persona pot signar dos contractes, un amb lloc de treball al Maresme i l’altre no, per tant, per l’índex a escala comarcal serà comptada una vegada i a escala catalana dues. L’índex que aquí presentem difereix d’aquell publicat pel Departament de Treball, afers socials i famílies per divergències en les dades utilitzades.