Els municipis prioritzen els serveis “smart” a desenvolupar a través de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla

 
Representants polítics i tècnics dels ajuntaments del Maresme reunits a la seu del Consell Comarcal han debatut i consensuat  els possibles serveis intel•ligents (serveis “smart”) que hauran de ser proveïts a través de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla.

A partir dels resultats quantitatius extrets d´una enquesta que prèviament se´ls havia administrat, els assistents han consensuat que calia prioritzar els serveis “smart” següents: administració electrònica (gestors d´expedients, oficines virtuals…), gestió d´edificis i infraestructures, videovigilància, bústia ciutadana (incidències urbanes per part de la ciutadania) i “smartgrid” (monitorització del consum elèctric) i “smartmetering” (comptadors intel•ligents de consum en temps real). La jornada ha finalitzat amb el compromís d´organitzar una jornada de format similar al TecnoCampus Mataró Maresme per visitar el nou Centre de Processament de Dades de l´Ajuntament de Mataró i fer un treball de discussió en detall sobre possibles serveis a incloure en el catàleg d´aquest equipament. El potencial tecnològic de la futura Xarxa Comarcal ha de facilitar situar el Maresme com a territori competitiu, transitant de l´smart-city (ciutat intel•ligent) a l´smart-county (comarca intel•ligent) mitjançant un ús intensiu de les noves tecnologies i de la cooperació intermunicipal. Fer possible, en suma, la millora de la qualitat de vida en l’entorn urbà.