Els programes d’atenció social al Maresme rebran un 7% més de finançament per part de la Generalitat

El Consell Comarcal del Maresme, que presta serveis socials als municipis de menys de 20.000 habitants, i els ajuntaments del Masnou, Pineda de Mar i Premià de Mar han signat amb la Generalitat el Contracte-Programa per al 2010 en matèria de serveis socials. Segons ha anunciat el director dels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania a Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, el finançament dels serveis socials al Maresme s’ha incrementat en més d’un 7%.


El Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments del Masnou, Mataró, Pineda de Mar i Premià de Mar rebran aquest any del Departament d’Acció Social i Ciutadania 8.439.299,77 euros per desenvolupar programes d’atenció social (aquesta xifra representa un increment de més de 600.000 euros repeste a l’any 2009).

En concret, el Consell Comarcal rebrà 4.295.246,46 euros per dur a terme programes d’atenció social als municipis del Maresme de menys de 20.000 habitants; El Masnou rebrà 395.271,94 euros; Mataró 2.757.561,62 euros; Pineda de Mar 467.157,82 euros i Premià de Mar 526.062,33 euros. Així ho recullen els contractes-programa signats aquest matí a la seu del Consell Comarcal del Maresme.

6,6 milions pels serveis socials bàsics
Dins dels convenis, el fons destinat a sufragar els serveis socials bàsics del Maresme és el més important, amb un total de 6.638.541 euros, augmentant un 11% respecte a l’any passat. Un bon finançament dels serveis bàsics és essencial per fer front a la crisi ja que, en ser la primera finistra a la qual s’adreça la ciutadania amb dificultats, són els que noten més directament el seu impacte.

Els diners destinats als serveis bàsics permeten finançar, entre d’altres, actuacions com l’ajuda domiciliària i contribueixen a finançar els professionals dels serveis socials locals.

Dins d’aquesta partida també s’inclou el fons extraordinari per a ajudes d’urgència social que Acció Social i Ciutadania ha habilitat per segon any consecutiu. El fons d’aquest any està dotat amb 290.788 euros i representa un increment de gairebé el 30% respecte al de l’any passat. Aquest fons especial d’urgència social serveix per atendre les necessitats més elementals de les persones afectades per la crisi, com les despeses d’habitatge i alimentació, entre d’altres.

A banda d’aquesta partida, els contractes programa també distribueixen al Maresme 1,8 milions d’euros per finançar la resta d’actuacions: transport adaptat, atenció a les persones amb dependència i discapacitat, drogodependències i prevenció de la SIDA, inclusió social, atenció a la infància i l’adolescència, famílies monoparentals, dones i els seus fills/es en situació de violència masclista i integració de les persones estrangeres immigrants.

Els contracte-programa
La signatura dels contracte-programa es deriva de l’Acord Marc en matèria de serveis socials subscrit el 2008 entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. Aquest Acord, vigent fins l’any vinent, fixa un nou esquema de coordinació, cooperació i col·laboració interadministrativa per a la prestació i finançament dels serveis socials.

A través dels contractes-programa, el departament i els ens locals acorden les accions a desenvolupar i avaluen anualment la consecució dels objectius per determinar les noves aportacions econòmiques. En tractar-se d’actuacions en diverses anualitats, es garanteix als ens locals la seguretat i estabilitat financera per desenvolupar-les.